MOST POPULAR

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร อีกทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับเกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย นอกจากนี้ยังสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้า ให้กับเกษตรกรในการกระจายผลผลิตภาคเกษตรในพื้นที่สู่ชุมชนต่างๆ และให้เกษตรกรและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22...

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร อีกทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับเกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย นอกจากนี้ยังสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้า ให้กับเกษตรกรในการกระจายผลผลิตภาคเกษตรในพื้นที่สู่ชุมชนต่างๆ และให้เกษตรกรและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22...

บางกอกแอร์เวย์ส จัดกิจกรรม “บางกอกแอร์เวย์ส รักษ์นะสมุย” สร้างบ้านปลา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่เกาะสมุย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน (ที่ 5 จากซ้าย)ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านแม่น้ำ และสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย จัดกิจกรรม “บางกอกแอร์เวย์ส รักษ์นะสมุย” สร้างบ้านปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการ “Love...

PEOPLE

LIFE

DESIGN

0แฟนคลับชอบ
65,873ผู้ติดตามติดตาม

LATEST VIDEOS

- Advertisement -

TECH POPULAR

TRAVEL

จังหวัดเชียงใหม่จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่นักเรียนที่บกพร่องในการได้ยิน 

วันนี้ 26 สิงหาคม 2562 ที่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำกล่าวอาเศียรวาท และกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม เหล่ากาชาด สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ เข้าร่วม ...