Infinite Load Articles

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ชมสวนลำไยคุณภาพเพื่อส่งออกจีนอำเภอพร้าว

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ผลิตลำไยมีการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าอำเภอพร้าวเป็นแหล่งผลิตลำไยคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนกระตุ้นให้เกษตรผู้ผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนมาผลิตลำไยคุณภาพมากขึ้น โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการผลิตลำไยคุณภาพ สถานการณ์ลำไย เสวนา“แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ด้อยคุณภาพ” และการเยี่ยมชมแปลงต้นแบบของเกษตรกร ​​ลำไยถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งของภาคเหนือ และเป็นไม้ผลที่มีมูลค่าการส่งออกที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจากการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพในปี 2561-62 มีการสร้างความเข้าใจให้เกษตรผู้ผลิตลำไย ใน 12 อำเภอเป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 โดยร่วมลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกันกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่...

สสค.เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม First Aids & CPR

18 กันยายน 2562 สสค.เชียงใหม่ นำโดยนายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืน (First Aids & CPR) ในโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง โดยมีนางชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ...

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจ้งส่งสิ่งของบริจาคชุดแรกถึงอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว

18 กันยายน 2562 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่รับมอบสิ่งของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี จากพลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งของที่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันบริจาคผ่านกิจกรรมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน ณ ลานประตูท่าแพ โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะนำส่งไปยังจังหวัดอุบลราชธานีโดยสายการบินนกแอร์ และมีกองบิน 21 เป็นผู้รับสิ่งของปลายทางเพื่อนำไปบรรจุในถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายประชาชนต่อไป ...

องคมนตรีประชุมติดตามผลการดำเนินงานบนพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุม พร้อมตรวจติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ช่วงเช้า องคมนตรีได้รับฟังความคืบหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และติดตามผลการดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมพืชเขตหนาวแก่เกษตรกรชาวเขา ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ซึ่งปัจจุบันในบริเวณพื้นที่ดอยอินทนนท์ได้จัดระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร อีกทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับเกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย นอกจากนี้ยังสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้า ให้กับเกษตรกรในการกระจายผลผลิตภาคเกษตรในพื้นที่สู่ชุมชนต่างๆ และให้เกษตรกรและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22...

บางกอกแอร์เวย์ส จัดกิจกรรม “บางกอกแอร์เวย์ส รักษ์นะสมุย” สร้างบ้านปลา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่เกาะสมุย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน (ที่ 5 จากซ้าย)ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านแม่น้ำ และสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย จัดกิจกรรม “บางกอกแอร์เวย์ส รักษ์นะสมุย” สร้างบ้านปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการ “Love...
- Advertisement -