หน้าแรก แท็ก โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

แท็ก: โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นจัดโครงการ คุซะโนะเนะ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายสงคราม มังคะละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการแก่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เป็นงบประมาณมูลค่า 5,835,000บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซได้รับการศึกษาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น...
- Advertisement -