หน้าแรก แท็ก โรงพยาบาลลานนา

แท็ก: โรงพยาบาลลานนา

สสค.เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม First Aids & CPR

18 กันยายน 2562 สสค.เชียงใหม่ นำโดยนายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืน (First Aids & CPR) ในโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง โดยมีนางชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ...

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.ลานนา จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด

บริษัทอาหารภาคเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด โดยมี คุณชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน พร้อมทีมงาน ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา เป็นนำทีมวิทยากรอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีที่มีการเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างปฏิบัติงาน...

รพ. ลานนา จัดกิจกรรม วัน Big Cleaning Day ประจำปี 2562

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ตามแผนงานประจำปี 2562  โดยมีนพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  นี้  เพื่อให้กระตุ้นให้พนักงานทุกฝ่ายทุกแผนก ได้มีจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม 5 ส....

ลานนารวมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครบรอบ 43 ปี รพ.ลานนา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” เนื่องในวาระโอกาส โรงพยาบาลลานนา ครบรอบ 43 ปี โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมกับมอบกระเช้าของขวัญ ให้แก่...

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รุดเยี่ยมให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีน ประสบอุบัติเหตุ ที่ โรงพยาบาลลานนา

เมื่อเร็วๆ นี้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ , นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปภ. จ.เชียงใหม่ และนายธงชัย วงค์ใหญ่ ประธานที่ปรึกษา ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา และที่ปรึกษาสมาคมมัคคุเทศก์ จ.เชียงใหม่ รุดเยี่ยมนักท่องเที่ยวจีน...

การตรวจแลปแบบ PCR test ตรวจลงได้ลึกถึงระดับโมเลกุล

สืบเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาว น้ำตาล - บุตรศรัณย์ ทองชิว ข่าวดังในโลกโซเชียล ที่เป็นเสียชีวิตแบบกะทันหัน และในตอนแรกก็ยังไม่ทราบผลแน่ชัดว่าอะไร คือสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้ ทีมแพทย์ต้องช่วยกันหาสาเหตุของการเสียชีวิต โดยการนำชิ้นเนื้อที่ตัดผ่านกล้องนำไปตรวจตามพยาธิวิทยาทั่วไป ผลการตรวจชิ้นเนื้อนี้มีลักษณะเข้าได้กับวัณโรค มีส่วนบางส่วนของเซลล์ของเนื้อเยื่อ ที่มีลักษณะทำนองแบบนั้น แต่ไม่พบเชื้อวัณโรค จึงต้องนำชิ้นเนื้อไปตรวจลึกลงไปอีก เพื่อให้แน่ใจถึงผลการตรวจ ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า PCR test (Polymerase Chain Reaction) ซึ่งก็คือการตรวจหา...

รพ.ลานนา ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ 2 อบรม “การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย”

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 จัดการอบรมตามแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยนอกงานในกลุ่มพนักงาน โรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย” ซึ่งมีเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับ การป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว , อันตรายจากไฟฟ้าที่เรามองข้าม และการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย โดยมี คุณกิตติพล เดโชสว่าง วิศวกรไฟฟ้าระดับ 6 และคุณศุภชัย ...

สสจ.เชียงใหม่ ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล รพ.ลานนา 1 และ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายอิศรา นานาวิชิต ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข พร้อมคณะผู้ตรวจประเมิน ได้เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลลานนา 1 และ 2 โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และนพ.ศุภชัย...

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ และทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

จากการที่สำนักงานประกันสังคม ได้มอบสิทธิประโยชน์ใหม่ แก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ คือ การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ที่ไหนก็ได้ โดยมีเงื่อนไขและเกณฑ์การตรวจตามช่วงอายุที่ได้กำหนดไว้ โรงพยาบาลลานนา ในฐานะเป็นองค์กรเพื่อสุขภาพ และเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีผู้ประกันตนมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ประกันตน มาใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปี และสิทธิทันตกรรมดูแลช่องปาก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร ? การตรวจร่างกายประจำปี ความสำคัญเพื่อเป็นการค้นหาโรคที่แฝงอยู่ในร่างกายเรา ทั้งแบบมีอาการและแบบที่แฝงอยู่โดยไม่มีอาการ โดยโรคบางโรครู้ก่อนล่วงหน้า สามารถรักษาให้หายขาดได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ เมื่อทราบแล้วจะได้หาวิธีปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีขึ้น และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆ ปี...

เพราะเราห่วงใย โรงพยาบาลลานนา แจ้งเตือนผู้ประกันตน

โรงพยาบาลลานนาแจ้งอย่าลืมใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปี และสิทธิ์ทันตกรรม สิทธิ์ประกันสังคม ของคุณใช้ให้คุ้มค่า ตรวจสุขภาพประจำปี และทันตกรรม ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ตามเงื่อนไข.. ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดวันเข้าตรวจได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-777อ่านบทความเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2Z5MEoL

รพ.ลานนา จัดงานสัมมนาวิชาการ ฯ ให้ความรู้เตรียมตัวอย่างไร…ไปให้ถึงไตรกีฬามนุษย์เหล็ก Ironman World Championship

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงพยาบาลลานนา จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562หัวข้อการอบรมเรื่อง “การป้องกันการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา และการรักษาโรคข้อและเช่า ด้วยการส่องกล้อง” โดย นพ.ไกรพ วิวัฒนพณิชย์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการส่องกล้องรักษาข้อต่อ และแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา ประจำศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา และการสนทนาวิชาการ เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไร...ไปให้ถึงไตรกีฬามนุษย์เหล็ก Ironman World Championship”...

ประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร และแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลลานนา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมสืบสานถึงประเพณีปี๋ใหม่เมือง จัดงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารและแพทย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการบริหาร และแพทย์อาวุโส ร่วมกล่าวคำอวยพรให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง...

รพ.ลานนา ทุ่มงบ 1,000 ล้าน สร้าง “โรงพยาบาลลานนา 3” รองรับผู้ป่วยประกันสังคม คาดว่าแล้วเสร็จอีก 2...

วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลลานนา จัดพิธียกเสาเอก – โท และพิธีทางศาสนา โรงพยาบาลลานนา 3 เสริมสิริมงคล และถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคม ที่มีผู้ไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลลานนา เป็นสถานพยาบาลหลักในสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม มากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นคน ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2564 นี้...

โรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยแพทย์สนามเคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักปั่น ในภารกิจพิชิตยอดดอยอินทนนท์

โรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยแพทย์สนามเคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักปั่น ในภารกิจพิชิตยอดดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 เป้าหมายของการปั่นจักรยานทุกคนที่เข้าร่วมงาน Inthanon Challenge อินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 12 ก็คือการพิชิตยอดดอยสูงสุดของประเทศ การจัดงานใหญ่ในครั้งนี้ มีนักปั่นเข้าร่วมงานมากกว่า 7,000 คน เป็นกิจกรรมอันยิ่งใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนักปั่นทั้งคนไทยและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างหนาแน่น  แน่นอนว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง ซึ่งมาตรฐานของทีมแพทย์  ที่เข้าดูแลสุขภาพนักปั่นในงาน จำเป็นจะต้องเป็นโรง...

โรงพยาบาลลานนา ร่วมงานสานสัมพันธ์ วันนักข่าว ปี 2562

โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา งานวันนักข่าว ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้จัดให้มีทั้งการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมสื่อมวลชนเชียงใหม่ และทีมฟุตบอลตำรวจภาค 5 , การแข่งขันแชร์บอลหญิง และกีฬามหาสนุก โดยโรงพยาบาลลานนาได้จัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลข้างสนาม เพื่อความปลอดภัยในการแข่งขันทุกประเภท และดูแลการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นกีฬา ช่วงค่ำเข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งในงานนี้มีนักข่าว แทบทุกสำนัก และตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5 เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน    

รพ.ลานนา พร้อมรพ.ในเครือรามคำแหง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แถลงข่าว“ปั่น 2 น่องท่องอุทยานฯ ครั้งที่ 12 พร้อมระดมน้ำใจ…ช่วยเหลือมูลนิธิกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า”

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ รพ.ลานนา และกรรมการบริหารเครือ รพ.รามคำแหง นายธฤต ชื่นอิ่ม , ทพ.ศิระ อั่นตระกูล รพ.เชียงใหม่ราม พร้อมทั้ง นายกริชสยาม...

ประกันสังคม เชียงใหม่ ออกบูธประชาสัมพันธ์ มาตรา 40 ที่ โรงพยาบาลลานนา

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร สิทธิประกันสังคม มาตรา 40 เคลื่อนที่ ให้บริการนอกสถานที่ เพื่อความสะดวกของผู้สนใจ ณ โรงพยาบาลลานนา ซึ่ง มาตรา 40 นี้เป็นการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร เพื่อมีหลักประกันในชีวิต...

โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงพยาบาลลานนา นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกทุกฝ่าย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ นำโดย นพ.พลเลิศ พันธุ์ธนากุล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ , นางกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์...

โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ รับบริจาคโลหิต ทุกกรุ๊ปเลือด

รับบริจาคโลหิต ทุกกรุ๊ปเลือด.. เนื่องด้วยขณะนี้เลือดกรุ๊ป A กับ O ขาดแคลน โรงพยาบาลลานนาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิตเฉพาะกิจ ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา

“ลานนารวมใจ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ... เนื่องจากในขณะนี้ เลือดสำรองกำลังขาดแคลน โดยเฉพาะเลือดกรุ๊ป A กับ O โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เปิดรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”ครั้งพิเศษนี้ขึ้นมา โดยมี นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ...
- Advertisement -