หน้าแรก แท็ก ลานวัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจันทร์

แท็ก: ลานวัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจันทร์

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 29 ม.ค.นี้ ที่บริเวณลานวัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับนายไพรินทร์...
- Advertisement -