หน้าแรก แท็ก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

แท็ก: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร อีกทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับเกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย นอกจากนี้ยังสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้า ให้กับเกษตรกรในการกระจายผลผลิตภาคเกษตรในพื้นที่สู่ชุมชนต่างๆ และให้เกษตรกรและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22...

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ นายฌอน เค. โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนําตัว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐฯ กับจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ นายฌอน เค. โอนีลล์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย ในคณะเจ้าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา...

จังหวัดเชียงใหม่เร่งประชุมพิจารณาโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 7/2562 เพื่อกลั่นกรองโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ...

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม จากฝนตกหนัก 27–31 สิงหาคมนี้

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เนื่องจากร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่เสี่ยงลุ่มต่ำ อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในระยะสั้นๆ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ระหว่างวันที่ 27–31 สิงหาคม 2562 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอำเภอฮอด อำเภอพร้าว...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนต้นแบบ หมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง บ้านออบ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านออบ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ และมีการเพาะเห็ดไว้ในบริเวณบ้าน...

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

12 สิงหาคม 2562 ที่ คลองแม่ข่า บริเวณภายในหมู่บ้านเอื้ออาธร (ป่าตัน) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการจิตอาสา พัฒนาลำน้ำลำคลอง เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 12 สิงหาคม2562 โดยจังหวัดเชียงใหม่...

ผู้ว่าฯ ชม.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ลำน้ำแม่ปิง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ลำน้ำแม่ปิง ท่าวัดอินทะวิชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม...

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม SLOM -WG กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เสริมให้เกิดการจ้างงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนระดับผู้อำนวยการ ผู้แทน SLOM-WG จากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 70 คน ร่วมประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ ร่วมหารือเตรียมการจัดทำแผนงาน SLOM-WG ฉบับใหม่ ค.ศ.2021-2025 รวมทั้งหารือการดำเนินการในประเด็นคาบเกี่ยวกับสาขาความร่วมมืออื่นๆ และภาคีภายนอก...

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

25 กรกฎาคม 2562 ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกีและภริยา ในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 52 โดยจะมีกำหนดการถึงจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 กรกฎาคมนี้

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชูการพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง สู่เชียงใหม่ Smart City

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดการสัมมนา Futurising Thailand สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก ในหัวข้อ โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0 โดย มีการเสวนาหัวข้อ...

แจ้งประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักช่วงนี้ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศเตือน ฉบับที่ 2 เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ โดยจะมีผลกระทบในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่...

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รุดเยี่ยมให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีน ประสบอุบัติเหตุ ที่ โรงพยาบาลลานนา

เมื่อเร็วๆ นี้นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ , นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปภ. จ.เชียงใหม่ และนายธงชัย วงค์ใหญ่ ประธานที่ปรึกษา ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา และที่ปรึกษาสมาคมมัคคุเทศก์ จ.เชียงใหม่ รุดเยี่ยมนักท่องเที่ยวจีน...

อธิบดีสำนักงานเศรษฐกิจและการค้า ฯสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือด้านเศรษฐกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ Mr.Maeng Kyung-jae อธิบดีสำนักงานเศรษฐกิจและการค้า จังหวัดชุงชองบุกโด สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเมืองมิตรภาพเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชุงชองบุกโด รวมไปถึงการร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในอำเภอแม่ออน เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อน

  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 300,000 ไร่ มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบและพื้นที่ภูเขา มีจำนวนประชากรกว่า 8,900 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์...

กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

สสจ.เชียงใหม่ อบรมถ่ายทอดความรู้กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ ที่ห้องบ้านพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายนนี้ เพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้การรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ ได้แก่...

บรรยากาศงานมหรสพสมโภชฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนร่วมรับชมศิลปะการแสดงฟ้อนแบบล้านนาที่งดงาม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ร่วมชมการแสดงศิลปะการฟ้อนแบบล้านนา ซึ่งจัดแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดเป็นวันที่ 3 มีการฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการฟ้อนที่ผสมผสานภูมิปัญญาล้านนา มาแสดงเป็นศิลปการฟ้อนที่งดงาม และถือเป็นการฟ้อนเพื่อร่วมฉลองแสดงพลังแห่งความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ และความกตัญญูกตเวทิตาต่อแผ่นดิน ถือว่าเป็นศิลปะของชาวล้านนา อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีการฟ้อนไหมแมงบ้ง ฟ้อนสวนดอก ระบำม้ากันถัก ระบำบัวตอง และระบำสาวหน้อยหาบน้ำ  ซึ่งล้วนหาชมได้ยากมาจัดแสดงให้ได้ชม...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชสักการะถวายเป็นพุทธบูชา พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ ศาลาหน้าพระธาตุ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดต่างๆ 10 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ในจังหวัดที่มีปูชนียสถานสำคัญที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชสักการะฯ คือ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเชิญเครื่องราชสักการะฯ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น...

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 บูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน และมีความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เสริมสิริมงคล

วันที่ 23 เมษายน 2562นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ เทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาคุณ อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา โดยเริ่มจากอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงพระกรณียกิจในการกอบกู้เมืองเชียงใหม่ของพระเจ้ากาวิละ พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พระองค์ที่ 1 เมื่อครั้งถูกพม่าปกครอง จากนั้น เดินทางไปสรงน้ำแด่วีรชนแห่งล้านนา ที่พระเจดีย์ขาว ศาลหลักเมืองเชียงใหม่...
- Advertisement -