หน้าแรก แท็ก ดร.เพชรมณี ดาวเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs

แท็ก: ดร.เพชรมณี ดาวเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs

สสว.ติดอาวุธSME บุกภาคเหนือมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าในตะวันออกกลาง

สสว.จัดกิจกรรมอบรมและเสวนาในหัวข้อ "สร้างโอกาสทาการค้าในตะวันออกกลางตามแบบฉบับSMEsไทยภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับSME เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับข้อมูลองค์ความรู้และสาระต่างๆที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยเชียงใหม่จัดขึ้นที่ห้องอิมพีเรียล โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่โดยมี ดร.เพชรมณี ดาวเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร(OSS) เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมและเสวนาในครั้งนี้และมีนายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ นายกสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง (AMEE) ประธานกรรมการบริหาร(CEO) บริษัท เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์...
- Advertisement -