เชียงใหม่ ข่าว อาชญากรรม สังคม การตลาด ธุรกิจ การเมือง ออนไลน์ Online ChiangMai

สุขภาพ

ข่าว เกี่ยวกับสุขภาพการดูแล ร่างกาย และ สิ่งแวดล้อม

ครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลลานนา

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 โรงพยาบาลลานนาได้จัดกิจกรรม " ลานนารวมใจ .. บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ " ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร C เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ในการให้บริการ พร้อมกันนี้ในส่วนของภาคเช้า ได้มีการทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำมนต์...

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์

คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ และที่ปรึกษาทางการพยาบาล จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ โดย นพ.ธงชัย ไชยสิริยะสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และนางสาวอัคริยา สมรรคบุตร ที่ปรึกษาทางการพยาบาล และนางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล เอกสารข้อมูลสถานพยาบาล รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย และด้านให้บริการของ โรงพยาบาลลานนา...

โรงพยาบาลลานนา นางจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ รับมอบโล่เกียรติคุณ ขอบคุณในงาน Lanna Expo 2018

โรงพยาบาลลานนา นางจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ รับมอบโล่เกียรติคุณ ขอบคุณในงาน Lanna Expo 2018 จากสมาคมส่งเสริมและบริการสุขภาพเชียงใหม่ โดยมีท่าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นการขอขอบคุณโรงพยาบาล และธุรกิจด้านสุขภาพทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วม และช่วยเป็นแรงกำลังสำคัญในขับเคลื่อน ให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพแห่งเอเชียตามนโยบายของรัฐบาล จนเป็นผลทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ 7 เมืองบริการด้านสุขภาพดีของโลก จาก...

ดอยเต่าจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2561

เช้าวันที่ 26 มิถุนายน 61 ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิชย์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 นายอำเภอดอยเต่า กล่าวว่าสืบเนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือน มิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้หน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530...

งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

  วันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 07.30 น. นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภ.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดประชารัฐฯจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือน เด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ เสี่ยงปอดบวม แนะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุควรดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสูง หนาวเย็น จะทำให้ร่างกายที่มีระดับภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนวัยอื่นๆ อยู่แล้ว ต่ำลงไปอีก จึงมีโอกาสเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย และอาจมีโรคปอดบวมแทรกซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม –...

ขอบคุณที่ไว้วางใจ โรงพยาบาลลานนา

ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด และคุณรุ่งรัตน์ พรายอินทร์ หน.แผนก ผู้ป่วยใน 5 C เข้าเยี่ยมมอบของขวัญที่ระลึก ขอบคุณที่ไว้วางใจ แด่คุณสมประสงค์ สิงหวนวัฒน์ นักร้องเจ้าของบทเพลงที่โด่งดัง แหวกฟ้าคว้าดาว ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย ที่เก่าที่ฉันยืน ฯลฯ เนื่องในโอกาสเข้ามารับบริการ โรงพยาบาลลานนา

ฟังการบรรยายแนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม”ได้รับเกียรติจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HACC : CMU) ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จัดการประชุมวิชาการ 19th Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation ซึ่งหนึ่งในการบรรยายเรื่อง “การส่งมอบบริการทางสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณค่า ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม" ได้รับเกียรติจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต...

สวนดอกจัด​กิจกรรม​ ” สามัคคี​ มีวินัย​ ใส่ใจการล้างมือ

ศ.นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็นประธานเปิด​กิจกรรม​ " สามัคคี​ มีวินัย​ ใส่ใจการล้างมือ : สวนดอกรวมใจต้านภัยเชื้อดื้อยา 2018 " ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการประกาศเจตจำนงเรื่อง การล้างมือเพื่อลดการติดเชื้อดื้อยา โดย ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร บุคลากร ทั้งมีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ใส่ใจทำให้จำนวนผู้ป่วยดื้อยาลดลง และหน่วยงานที่ใส่ใจการล้างมือ...

บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์บริจาคเงิน สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด โดยคุณสิน จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.

Stay connected

3,078แฟนคลับชอบ
21ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

พช เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต พระราชองค์รักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.) เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 17 – 19...

รพ.ลานนา จัดอบรม “ กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ ”

โรงพยาบาลลานนา ร่วมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง “กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้” โดยได้เกียรติจาก คุณสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยาย โดยมีหัวหน้าแผนก และ Assistant จำนวน 51 คนจากทุกแผนก เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตนารมณ์ของการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม...

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ” Give for Live ” ให้เลือด ให้ชีวิต

คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ (5ศาสนา) ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม " Give for Live " ให้เลือด ให้ชีวิต ในวันอังคารที่ 24 กค 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อาคาร SME   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10...