เชียงใหม่ ข่าว อาชญากรรม สังคม การตลาด ธุรกิจ การเมือง ออนไลน์ Online ChiangMai

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เสริมความรู้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรับมือผู้ประกอบการจากต่างประเทศ

การอบรมและเตรียมความพร้อมด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กิจกรรมส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของต่างประเทศ กิจกรรม Fam Trip - ทริปในการเปิดเส้นทางการเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สัมผัสความงดงาม อัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว...

อิโปห์ … วิถีสโลว์แต่คลาสสิค

หลังจากรอบที่แล้ว เราพาทุกคนไปเที่ยวปีนัง เมืองที่เต็มไปด้วยสตรีทอาร์ต อาหารอร่อย และเสน่ห์ของธรรมชาติ บ้านเรือนทั่วเมือง ครั้งนี้เราขอนำเสนอ “อิโปห์” ที่เที่ยวเมืองรองของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวคงคุ้นหูกันมาบ้าง แต่เรามั่นใจว่าเมืองนี้ยังมีอีกหลายมุมให้นักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแน่นอน   อิโปห์ … วิถีสโลว์แต่คลาสสิค จากปีนัง เราใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงก็ถึง “อิโปห์” เป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเปรัค (Perak) ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์และปีนัง ในอดีตอิโปห์ได้รับการพัฒนาในการทำเหมืองแร่ดีบุกและมีการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตก จึงทำให้เราได้เห็นสถาปัตยกรรมบ้านเมืองสไตล์โคโลเนียลผสมผสานกับสไตล์จีนดั้งเดิม … พร้อมแล้วก็ไปสำรวจเมืองกัน 1....

สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ!!! ได้สมาชิกใหม่ “ลูกนกฟลามิงโก้” ต้อนรับเปิดเทอม

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น 1 ตัว เป็นลูกนกฟลามิงโก เบื้องต้นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ยังไม่ทราบเพศ และยังคงเหลืออีก 8 ฟอง ที่ยังฟักอยู่ คาดว่าจะออกมาเป็นตัวในเร็วๆ นี้ นายวุซิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น เป็นลูกนกฟลามิงโก้ใหญ่ได้ฟักลูกออกมา 1 ตัว สมบูรณ์แข็งแรง และน่ารัก ปัจจุบันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ มีนกฟลามิงโก้ใหญ่ทั้งหมดจำนวน...

ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village) 8 เส้นทาง

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมซักซ้อมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง อำเภอไชยปราการ...

พิงคนคร เปิดโอกาสแก่เยาวชนในการเรียนรู้ ตามโครงการ ปลูกปัญญาสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเปิดโลกกว้างและมอบโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในสถานที่จริง และได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เชิญชวนเยาวชนร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนปลูกฝังรากฐานของการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “ปลูกปัญญาสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชนอย่างทั่วถึง ทั้งโรงเรียนภาครัฐ รวมถึงสถาบัน หน่วยงาน สถานสงเคราะห์เด็ก ฯลฯ ที่มีงบประมาณจำกัด มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในสถานที่จริง ประสบการณ์จริง มีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าและได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพัฒนาด้านจินตนาการของน้องๆ...

ชาวสวนสัตว์เชียงใหม่ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

  สืบสานประเพณีที่งดงามอย่างคงมั่น ชาวสวนสัตว์เชียงใหม่จัดพิธีรดน้ำดำหัว นายสิทธชัย ม่วงมัน รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ลานน้ำพุช้าง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยก่อนพิธีได้มีการกราบไหว้สักการะบูชา สระเกล้าดำหัวศาลท้าวมหาพรหมและศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทั้งบุคลากรและสัตว์นานาชนิดของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชุ่มเย็นและความรักสามัคคีของบุคลากรภายในองค์กรแห่งนี้

ขนส่งเชียงใหม่เสริมรถโดยสาร และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เดินทางหลังเทศกาลสงกรานต์

16 เมษายน 2561....ขนส่งเชียงใหม่เสริมรถโดยสารจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่อาเขต ไปจังหวัดต่างๆโดยไม่มีผู้โดยสารตกค้างภายในเวลา 22.30 น. ทั้งนี้ในส่วนของเส้นทางหมวด 2 เส้นทาง เชียงใหม่ - กทม เสริมรถจำนวน 39 คัน ส่วนรถหมวด 3 เส้นทางเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดต่างๆ เสริมรถจำนวน 83 คัน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความพร้อมของรถทุกคันและพนักงานขับรถทุกคนก่อนออกจากสถานีขนส่ง ทั้งนี้รถทุกคันมีสภาพมั่นคงแข็งแรง...

ขนส่งเชียงใหม่พร้อมดูแลส่งกลับประชาชนหลังสงกรานต์

16 เมษายน 2561 เวลา 16.30 นบรรยากาศการเดินทางของผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่อาเขต มีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยในวันนี้ได้เสริมรถโดยสารจากเที่ยวปกติได้แก่ เส้นทางเชียงใหม่-กทม เสริม 30 คัน เชียงใหม่-ปาย เสริมรถตู้ 50 คัน เชียงใหม่-ลำปาง เสริมรถตู้ 16 คัน เชียงใหม่-เชียงรายเสริม 10 คัน เชียงใหม่-นครราชสีมา...

สงกรานต์เชียงใหม่สนุกสุดเหวี่ยง

บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ ตลอดวันที่ 14 เม.ย.นี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานถนนแทบจะถูกสายในตัวเมืองเชียงใหม่ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กัน โดยเฉพาะรอบคูเมืองเชียงใหม่ที่ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ขับวนรอบเล่นสงกรานต์เนืองแน่นแทบจะเป็นอัมพาต บริเวณข่วงประตูท่าแพ ถนนคชสารและลอยเคราะห์ยังคงเป็นฐานที่มั่นในการเล่นน้ำสงกรานต์ของชาวจีนและชาวยุโรปหลายพันคน โดยส่วนมากจะใช้ปีนฉีดน้ำในการเล่นน้ำกันมีการแบ่งฝ่ายฉีดใส่กันอย่างสนุก ถือว่าบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์เชียงใหม่ยังคงความสนุกสนานเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์เหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมา ในด้านการทำบุญตามวัดต่างๆที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานให้พุทธศานิกชนได้สรงน้ำเป็นสิริมงคล และตามวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดเจ็ดลิน กลางเมืองเชียงใหม่ที่มีพระเจดีย์ทรายที่สูงที่สุดถึง 30 เมตรให้นักท่องเที่ยวและพุทธสานิกชนไปปักตุงชัยและถวายทรายเป็นการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์นี้ด้วย//

สีสันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

บรรยากาศป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 06.30 น.วันที่ 13 เม.ย. ที่ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้นำข้าราชการประชาชนทำบุญตักบาตรในวันมหาสงกรานต์ และได้ทำพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่อย่างงดงามท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมงานจำนวนมาก โดยมีขบวนแห่แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง และขบวนแสดงทางวัฒนธรรม ต่อมาเมื่อเวลา 09.09 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว...

Stay connected

3,101แฟนคลับชอบ
18ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

Doraemon Roadshow 2018 ตอน ฉันคือใคร…เหรอ?

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เอาใจเด็กๆ พาสุดยอดการ์ตูนในดวงใจ “โดราเอมอน และผองเพื่อนสุดซี้” บินลัดฟ้าจากแดนอาทิตย์อุทัยมาให้ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ในงาน “Doraemon Roadshow 2018 ตอน ฉันคือใคร...เหรอ?” สนุกกับโชว์สุดพิเศษจากโดราเอมอนและผองเพื่อนที่บินตรงมาจากญี่ปุ่น มาเป็นกำลังใจเชียร์น้องๆในการประกวด Doraemon :...

อุทยานการค้ากาดสวนแก้วเพิ่มจุดจอดรถจักรยาน Mobike

อุทยานการค้ากาดสวนแก้วเพิ่มจุดจอดรถจักรยาน Mobike ที่บริเวณด้านหน้าอุทยานการค้า เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยมีวิธีใช้ Mobike แบบง่ายๆ เพียงแค่ 1.ดาวน์โหลด Mobike App บนมือถือระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android และลงทะเบียนผู้ใช้งาน 2.เติมเงินลงบัญชี Mobike App ขั้นต่ำ 100 บาท 3.ปักหมุดสถานที่ของคุณเพื่อค้นหาจักรยานที่อยู่ใกล้ที่สุด 4. สแกน QR...

สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ประชุมเร่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา สำนักงาน ปปส.ภาค 5 โดยชุดอำนวยการประสานงานประชารัฐจังหวัดแพร่ประกอบด้วยนายศานิต อ่อนเปี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษและนางสาวชุติมา คำมะโนชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการอย่างเข้มข้นภารกิจที่สำคัญ 3 ภารกิจ ซึ่งภารกิจที่ 1 คือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์...