เชียงใหม่ ข่าว อาชญากรรม สังคม การตลาด ธุรกิจ การเมือง ออนไลน์ Online ChiangMai

แอร์เอเชียเปิดเส้นทางใหม่ บินตรง “เชียงใหม่-ฮานอย” 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ กับโปรโมชั่นสุดคุ้ม 1,090 บาท/เที่ยว พร้อมขยายฮับเชียงใหม่บินสู่ 8 เส้นทางต่างประเทศ

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 – สายการบินแอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินตรง “เชียงใหม่ – ฮานอย” 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (จันทร์ / พุธ / ศุกร์ / อาทิตย์) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมดันเชียงใหม่เป็นฮับบินสู่ต่างประเทศ...

วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดศรีสุพรรณ วิถีของชุมชนเมือง

ด้วย คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2557 ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อ 6.6 ในด้านการชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย สร้างสิ่งจูงใจ และอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลบรรยากาศ การท่องเที่ยว อีกทั้ง นโยบายการสร้างรายได้ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง...

เชียงใหม่ นำร่อง จัดเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง ตามรอยสักการะ 108 พระปฏิมา พระบรมธาตุ พุทธรัตนมณีมรดกของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง : ตามรอยสักการะ 108 พระปฏิมา พระบรมธาตุ พุทธรัตนมณีมรดกของแผ่นดิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561...

หุ่นฟางคิงคองสองแม่ลูกที่กลางทุ่งนาห้วยตึงเฒ่ากลายเป็นแลนด์มาร์คเชียงใหม่ เรียกนักท่องเที่ยวให้มาชม

มณฑลทหารบกที่ 33 เดินหน้าพัฒนา "ห้วยตึงเฒ่า"ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลายเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่แห่เข้าพื้นที่ โดยสร้างหุ่นฟางคิงคองยักษ์สูง 4 เมตรกลางทุ่งนาจนเป็นที่ฮือฮาของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน และ เมื่อไม่กี่วันมานี้ได้เปิดตัวหุ่นฟางคิงคองสูงกว่า 6 เมตร ใหญ่กว่าเดิมขึ้นเคียงคู่กันรับวันหยุดยาวจนสร้างความฮือฮาขึ้นมาอีกระลอกหนึ่ง พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การดูแลของกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 นายทหารนักพัฒนา ที่ไม่ยอมหยุดกับที่ ในการพัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำจากสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนธรรดาให้กลายเป็นแลนด์มาร์ค...

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมสร้างสำนึกรักษ์โลก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

​ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมสร้างสำนึกรักษ์โลก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี...

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่นมาทาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง...

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบริหารเทคโนโลยีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการฝึกอบรมการบริหารเทคโนโลยีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว จัดโดยศูนย์ไผ่และหวายนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงานกันระหว่างหน่วยงานของไทยกับจีน โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์บำรุงดอกไม้และพืช ในประเทศไทยและประเทศตุรกีเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน รวมทั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ที่ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว   การฝึกอบรมที่จัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ของประเทศจีน ที่จัดอบรมเพื่อตอบสนองต่อความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง Belt and Road Initative หรือ BRI ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “หนึ่งแถบเศรษฐกิจหนึ่งเส้นทาง ที่เป็นโครงการระดับพหุพาคี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพ ความประสานกลมกลืน และความสุข...

แอร์เอเชียเปิดเส้นทางใหม่ บินตรง“เชียงใหม่-ไทเป”4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ชอปปิ้งเก๋ๆ ชิมชานมไข่มุกต้นตำรับกับโปรโมชั่นบินคุ้ม1,590 บาท/เที่ยว

สายการบินแอร์เอเชีย ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ “ไทเป” ที่รอคอย พร้อมเปิดบินตรงเส้นทางบินใหม่ “เชียงใหม่-ไทเป” 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (อังคาร/พุธ/ศุกร์/อาทิตย์) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561เป็นต้นไป พร้อมเปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษ 1,590 บาทต่อเที่ยว นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ไทเปถือเป็นเมืองที่คนไทยชื่นชอบเป็นอันดับต้นๆ โดยสามารถดูได้จากยอดการสืบค้นข้อมูลท่องเที่ยวเเละจำนวนผู้โดยสารที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไทเปเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ครบเครื่อง ขึ้นชื่อทั้งด้านอาหาร...

พักสบาย ราคากันเองที่ โรงแรมเลวิว เชียงใหม่

อังคณา  กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป ขอแนะนำโรงแรมน้องใหม่ “ เลวิวเชียงใหม่ ”  โดยนายชัยยศ ลี  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หรือที่รู้จักกันดีคือเจ้าของโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ได้เข้าครอบครองโรงแรม ศรีโตเกียว หรือ โตเกียว ลาเวนเดอร์ เดิม และกำลังปรับปรุงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “ โรงแรมเลวิว...

สวนสัตว์เชียงใหม่สุดเฮ สัตว์น้อยใหญ่พาเหรดเกิด ทั้งกวางเผือก และค่างห้าสี แต่แพนด้ายังเฉย

สวนสัตว์เชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์สัตว์ จำนวน 3 ชนิด ลูกออริกซ์เขาดาบ ลูกเก้งเผือก และลูกค่างห้าสี พร้อมทั้งต้อนรับสมาชิกใหม่ ม้าลาย เพศเมีย จากสวนสัตว์ดุสิต จำนวน 1 ตัว เมื่อ เวลา 11.00 น. วันที่ 17 ก.ค.นี้ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่าในช่วงนั้อากาศที่สวนสัตว์ร่มรื่นเย็นสบายจึงเกิดเรื่องที่...

Stay connected

3,073แฟนคลับชอบ
21ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

“เกษตรกรเชียงใหม่เพาะเห็ดโคนน้อยขายแทนลำไยโกยรายได้หลายแสนต่อเดือน”

วันที่14สิงหาคม 2561เวลา 13.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบการผลิตเห็ดโคนน้อยนางถิลดา คำตันโดยนางกัลยากร สมโน เกษตรอำเภอแม่วาง รายงานข้อมูลในการดำเนินการดังกล่าว ณ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ. เชียงใหม่ พื้นที่อำเภอแม่วางนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกลำไย ข้าว หอมหัวใหญ่ แหล่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็เป็นที่ทราบว่าเกษตกรดังกล่าวมักประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิต ต้นทุนการผลิต จึงทำให้เกษตรกรอย่างนางถิลดา คำตัน ที่เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวและลำไยบนพื้นที่ 4 ไร่ ...

บมจ.ซันสวีท ร่วมกับ Sb1 เปิดโครงการอบรม “โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0” ยกระดับเกษตรกรไทย

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” เปิดเผยว่า บริษัทฯได้จัดโครงการอบรม”โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่4.0” ร่วมกับนายปภังกร โชคทวีชัยเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด...

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในตัวเมือง ด้าน รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ วอนประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคลองและที่สาธารณะ ลดปัญหาน้ำขังและเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ

วันนี้ 14 สิงหาคม  2561 เวลา 14.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่แยกไฟแดงบริเวณหน้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยได้นำเครื่องมือและเครื่องจักรกลขุดลอกท่อระบายน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง พายุโซนร้อน “เบบินคา” ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 15 – 16...