เชียงใหม่ ข่าว อาชญากรรม สังคม การตลาด ธุรกิจ การเมือง ออนไลน์ Online ChiangMai

“แปลงใหญ่ลำไยจอมทองเลือกทำสด/ช่อ ผลผลิตออกตลอดปีเว้นในฤดู”

วันที่16 กรกฎาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่อำเภอจอมทอง ทั้งนี้นางปฤษณา บรรพโต เกษตรอำเภอจอมทอง พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอรายงานข้อมูลดังกล่าว ณม.13 บ้านน้ำลัด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สถานการณ์การผลิตลำไยเชียงใหม่กว่า 300,000 ไร่ ซึ่งลำไยในพื้นที่สายใต้คือ จอมทอง สันป่าตอง แม่วาง ฮอด...

แอ่วจอมทองแดนนาขั้นบันไดชาวนาใช้”ต๋าแหลว”ความเชื่อผสานวิถีชีวิต ลดใช้สารเคมีอย่างยั่งยืน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวในฤดูกาลผลิตนาปี ในพื้นที่อำเภอจอมทอง ตำบลดอยแก้ว โดยนางปฤษนา บรรพโต เกษตรอำเภอจอมทอง และบุคลากรสำนักงานพร้อม นายบุญหล้า เฉลิมชัยสัมพันธ์ ผู้ใหญ่หมู่3 ตำบลดอยแก้ว ให้ข้อมูลการผลิตในพื้นที่ นายยสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าพื้นที่การผลิตข้าวนาปีจังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ 400,000ไร่ ด้วยสภาพภูมิประเทศของจ.เชียงใหม่เป็นที่ราบสลับกับเขาสูง ซึ่งจะบ่งบอกถึงพืชพันธุ์และลักษณะการประกอบอาชีพของเกษตรกร...

เชียงใหม่ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี 42 หมู่บ้าน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี 42 หมู่บ้าน และประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ...

เฮง ลิสซิ่ง -พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด ได้ร่วมจัดงานประมูลรถยนต์มือสอง ที่เชียงราย

บริษัท เฮง ลิสซิ่ง และบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด ได้ร่วมจัดงานประมูลรถยนต์มือสอง ประจำเดือนกรกฎาคม ณ ลานประมูลรถยนต์ โรงสีแม่จัน อำเถอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งงานนี้ได้จัดรถยนต์มือสองสภาพดีทั้งกระบะและเก๋งกว่า 40 คัน มาให้ชาวเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมประมูลเป็นเจ้าของกัน โดยวรพงศ์ เวียงคำ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฮง ลิสซิ่ง ร่วมงานและสังเกตการประมูลด้วย พร้อมเปิดเผยว่าเร็ว...

บางกอกแอร์เวย์สคว้า 2 รางวัล จาก สมาร์ท แทรเวล เอเชีย ท็อปเท็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกและท็อปเท็นสายการบินที่มีการบริการบนเครื่องที่ดีที่สุดในโลก

บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยกัปตัน พล.อ.ท.เดชิศร์ เจริญวงศ์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน และ นายนิจพัฒน์ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการภาคพื้น รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจำปี 2561 โดย สมาร์ท แทรเวล เอเชีย ได้แก่รางวัลท็อปเท็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก (Top Ten Airline Overall –...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะและโรงงานทำปุ๋ยหมักจากขยะ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 ก.ค.ที่ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อบจ.เชียงใหม่ ที่ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์...

พาณิชย์ โรดโชว์เชียงใหม่ ศักยภาพความแข็งแกร่งผู้ประกอบการ สู่โมเดลธุรกิจ Thailand 4.0 ในพื้นที่ภาคเหนือ

ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการต้องต่อยอดความสำเร็จด้วยรูปแบบการตลาดที่ตอบโจทย์โดนใจผู้บริโภคยุคใหม่ ไอเดียสร้างสรรค์จึงกลายเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าสูง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน จัดงาน “ Smart Startup 2018 ” ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา...

กระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือมาตรการและวางแผนรองรับผลผลิตลำไย ภาคเหนือ ปี 2561

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือมาตรการและวางแผนรองรับผลผลิตลำไย ภาคเหนือ ปี 2561 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดจาก 34 จังหวัดทั่วประเทศ ผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมและหารือการบูรณาการวางแผนเตรียมการตลาด รองรับผลผลิตลำไยที่จะออกสู่ตลาดในฤดูการผลิตนี้...

“ลำไยเชียงใหม่เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว”

วันที่ 11 กรกฎาคม2561เวลา 17.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ออกสำรวจราคาลำไยรูดร่วงและสดช่อ เขตอำเภอสันป่าตอง สารภี จอมทอง โดยมีเกษตรกรเริ่มเก็บลำไยมาขาย ที่ผู้รับซื้อรายย่อยโดยราคาวันนี้ เกรดAA ราคา17 บาทเกรดAราคา12บาทเกรด Bราคา5บาท เกรดCราคา1บาท ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูกาล ส่วนราคาลำไยสดช่อมัดปุ๊กอยู่ที่เกษตรกรขายอยู่ที่ ราคา25-35บาท ส่วนลำไยคุณภาพลงตระกร้าที่ส่งไปประเทศต่างประเทศราคาอยู่ที่ 35-40 บาท อำเภอจอมทองนางปฤษณา...

บสย.ปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ 17 ธนาคารร่วมปล่อยสินเชื่อ 133,492 ล้านบาท

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย.ได้ปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ วงเงิน 81,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดย บสย.และ 17...

Stay connected

3,078แฟนคลับชอบ
21ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

พช เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต พระราชองค์รักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.) เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 17 – 19...

รพ.ลานนา จัดอบรม “ กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ ”

โรงพยาบาลลานนา ร่วมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง “กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้” โดยได้เกียรติจาก คุณสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยาย โดยมีหัวหน้าแผนก และ Assistant จำนวน 51 คนจากทุกแผนก เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตนารมณ์ของการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม...

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ” Give for Live ” ให้เลือด ให้ชีวิต

คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ (5ศาสนา) ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม " Give for Live " ให้เลือด ให้ชีวิต ในวันอังคารที่ 24 กค 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อาคาร SME   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10...