เชียงใหม่ ข่าว อาชญากรรม สังคม การตลาด ธุรกิจ การเมือง ออนไลน์ Online ChiangMai

ปปส.ภาค 5 และ ครูปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจ สร้างพลเมืองคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 14 ก.ค. 2561 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายศานิต อ่อนเปี่ยม ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ ปปส.ภ.5 นางนริศรา...

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอีกหลายภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอีกหลายภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ บริเวณหน้าแปลงนาข้าว ใกล้บริเวณหุ่นฟางคิงคองยักษ์ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

ผบช.ภ.5 มอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ ตำรวจภูธรภาค 5

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสโมสรคุ้มแก้ว-ขวัญดาว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 5 ทาง พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญประจำเดือน มิถุนายน 2561 ซึ่งสามารถสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด จนมีผลการตรวจยึดของกลาง ได้เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้ข้าราชการตำรวจถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้ รายที่...

นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบ โครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ผู้รับเหมาดำเนินการจัดการขยะ ได้นำเงินจากค่าดำเนินการจัดการขยะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ มอบเป็นเงินกองทุนฯซึ่งเป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยมีการมอบเงินกองทุนฯแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า เรื่องเงินกองทุนนี้เป็นแนวคิดที่มีการตกลงกันตั้งแต่ที่อบจ.เชียงใหม่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจรที่อ.ดอยสะเก็ดตั้งแต่เดิม โดยนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่อบจ.เชียงใหม่คิดค่าดำเนินการส่วนหนึ่ง และทางบริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการแม้จะยังขาดทุนเนื่องจากปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์จัดการขยะฯยังมีปริมาณน้อยมาก แต่เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคม...

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 พันเอก เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ , ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ ” ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) “

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ " ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) " ซึ่งอำเภอแม่ทาสามารถ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมได้ทั้ง 6 ตำบล นับเป็นอำเภอที่ 3 ของจังหวัดลำพูน ที่ประกาศเป็นอำเภอปลอดโฟม วันนี้  ( 11 กรกฎาคม 2561 ) ที่หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีประกาศอำเภอแม่ทา เป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ “ ลำพูนเมืองสะอาด...

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ...

CPN ร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น

นางอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พร้อมภริยาที่จะไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ภัตตาคารตู่ลู่ เมื่อวานนี้

ป.ป.ส. ขับเคลื่อนความร่วมมือเฝ้าระวังยาเสพติดระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้ นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 6 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561 ณ...

จังหวัดลำพูนแถลงข่าว สุดยอดผลิตภัณฑ์หัตถนวัตกรรมจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล

เมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดลำพูนโดย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ,ผู้แทนทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ (หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน), ผู้แทนทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน (นางสาวจินตนันท์ ขันไชย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน) , ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (นางผ่องศรี รัตนงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน...

Stay connected

3,078แฟนคลับชอบ
21ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

พช เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต พระราชองค์รักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.) เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 17 – 19...

รพ.ลานนา จัดอบรม “ กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ ”

โรงพยาบาลลานนา ร่วมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง “กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้” โดยได้เกียรติจาก คุณสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยาย โดยมีหัวหน้าแผนก และ Assistant จำนวน 51 คนจากทุกแผนก เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตนารมณ์ของการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม...

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ” Give for Live ” ให้เลือด ให้ชีวิต

คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ (5ศาสนา) ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม " Give for Live " ให้เลือด ให้ชีวิต ในวันอังคารที่ 24 กค 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อาคาร SME   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10...