ด้วยเลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวง ชนชาวไทยนั้นทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราช ประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวัง ตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงค์ คณะ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิม พระราชมณเฑียร วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย...
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงการสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอดีตอธิการบดี คณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมใหญ่ ที.โอ.ที สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จัดการแสดง แสง สี เสียง ประกอบสื่อผสมเรื่อง “เจ้าหลวงเชียงใหม่” เนื่องในโอกาส พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจแขกผู้มีเกียรติร่วมชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ  นายวิรุณ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่จากนักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่ ร่วมชมการแสดงกันอย่างคับคั่ง ณ ลานสนามหญ้าหน้ากู่เจ้าหลวง วัดสวนดอก เมื่อค่ำวันที่ 17 เมษายน 2562  ซึ่งการแสดงครั้งนี้มีบรรดานักแสดงกิตติมศักดิ์ ร่วมแสดงอย่างคับคั่ง...
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 12 เม.ย.2562 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่และนายบุญชู จันทร์สุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬา 360 องศา เป็นประธานเปิดการแข่งกีฬา รถจักรยานยนต์วิบาก รายการ IDEMITSU THAILAND SUPERCROSS 2019 สนามที่ 2 สนามสันกำแพง อ.สันกำแพงจ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยมี นายเอื้อน ทองหนัก ประธานผู้จัดงานการแข่งขันฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ โดยเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่เช้าวันนี้ของแต่ละรุ่นรวมทั้งหมด 22 รุ่นด้วยกัน ซึ่งมีนักแข่งขันล้วนแต่มีชื่อเสียงแชมป์ระดับประเทศ ทั้งนักแข่งรุ่นจิ๋ว รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ชายหญิง...
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ในระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน  2562  จะจัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมและมรกดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)   ณ  บริเวณพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่  , หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเส้นทางถนนท่าแพ   อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นเกษตรมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  สร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ในเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีอารยธรรมล้านนา เพิ่มสมรรถนะบุคลากรทางการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการอำนวย    ความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว ...
นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดร้านหัตถ์เงินหัตถ์ทอง ของพล.ต.ต.ประเสริฐ จันทราพิพัฒน์ อดีตผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค5 ที่ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเมญ่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ท่ามกลางไฮโซของเมืองเชียงใหม่มาร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก สำหรับความเป็นมาของร้านนวดหัตถ์เงินหัตถ์ทอง แรกเรื่มเดิมที เมื่อปี พ.ศ.2516 ครั้งพล.ต.ต.ประเสริฐ จนทราพิพัฒน์ ในอดีตรับราชการเป็นร้อยตำรวจตรีหัวหน้าสายสืบ โรงพักจักรวรรดิ์ กรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสรู้จักและสนิทสนมกับเจ้าของโรงแรม เก้าชั้น ถ.เยาวราช ซึ่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนนวด ให้แก่พนักงานของโรงแรม ไว้เพื่อบริการแขก โดยขอให้พล.ต.ต.ประเสริฐเป็นหุ่นนวด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝีมือโดยทางโรงเรมได้เชิญอาจารย์สอนมาจากวัดโพธิ์ มาทำการสอนเพื่อให้ได้มาตรฐาน ทาง พล.ต.ต.ประเสริฐจึงได้มีโอกาสเรียนนวดไปในตัว ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้รู้วิธีและขั้นตอนในการนวดเป็นอย่างดี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พล.ต.ต.ประเสริฐจึงชื่นชอบการนวดมาโดยตลอด...
เตรียมพบกับสงครามน้ำยิ่งใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ที่ ศูนย์กาค้า เมญ่าฯ กับงาน “MY Splash Party 2019 ใหญ่สุด มันส์สุด เปียกสุด” ชวนเพื่อนๆ มาสาดความสนุกสุดเหวี่ยงไปกับเหล่ากองทัพศิลปินและดีเจชื่อดังของเมืองไทยที่ยกขบวนมาสร้างสีสันปาร์ตี้สงกรานต์ให้ชาวเชียงใหม่ได้มันส์กันยาวๆ แบบ Non-Stop 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 วันที่ 12 เมษายน พบกับ อิ้งค์ วรันธร, เอิร์ธ ภัทรวี, บีน นภสร และ SCRUBB ศิลปินสุดน่ารักที่จะมาสาดความสนุกและความสดใสตลอดงาน วันที่ 13 เมษายน พบกับ THE TOYS และ...
คณะวิทยาศาสตร์ มช. ชวนแฟนเพลงยุค 80s มาร่วมสนุกในคอนเสิร์ตการกุศล “คิดถึงวิทยา ย้อนเวลาแห่งความสุข” พบกับ อ๊อด คีรีบูน กุ้ง ตวงสิทธิ์ และชมพู ฟรุ๊ตตี้ 14 กันยายนนี้ ที่หอประชุม มช. จองบัตรได้แล้ววันนี้ โทร. 088-413-9018 คณะวิทยาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนแฟนเพลงยุค 80s ทุกท่าน มาร่วมย้อนวันวานแห่งความทรงจำในคอนเสิร์ตการกุศล “คิดถึงวิทยา ย้อนเวลาแห่งความสุข” One Moment One Memory Many Happiness ในค่ำคืนของประเพณีรับน้องขึ้นดอย วันที่ 14 กันยายน 2562...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชิญร่วมงาน MÉLANGER TEXTILE FASHION AND JEWELRY DESIGN 2019 แฟชั่นโชว์สิ่งทอ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ ผลงานการออกแบบของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. – 21.00 น.  ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์  ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงผลของของนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ ภายในงานพบกับการแสดงแฟชั่นโชว์สิ่งทอ เสื้อผ้าและเครื่องประดับจากนางแบบกว่าร้อยชีวิต และการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา...
คุณแม่-คุณพ่อ ชาวเหนือ เตรียมตัวให้พร้อม 1 ปี มีครั้ง งานดีๆ เพื่อคุณแม่ชาวเหนือทุกคน  กับงาน “Amarin Baby & Kids เชียงใหม่”ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562  เวลา 10.30 - 20.00 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในงานช้อปสนุก สินค้า แม่-ลูก ลดสูงสุด 80%, ช้อปครบ 1,000 บ. ถ่ายรูปฟรี!, ร่วมชมและเชียร์การ แข่งคลานดุ๊กดิ๊ก...
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 62 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ,นายคะนอง ฤทธิ์มหันต์ นายสถานีรถไฟลำปางและนายอัครินทร์ พชญกุล นายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2562 นายประจวบ กันธิยะ  กล่าวว่า จังหวัดลำปาง เชิญร่วมย้อนวันวาน รำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า ลำปาง ประจำปี  2562   ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 ณ  บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง...
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจ ไล่หมอกควัน" เชิญชวนประชาชนร่วมสร้างความชุ่มชื้นในอากาศพร้อมกันทั้งจังหวัด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันที่18 มี.ค.62เวลา 10.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจ ไล่หมอกควัน" พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด โดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และรอบคูเมืองเชียงใหม่ มีการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นล้างทำความสะอาดถนน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ขณะที่ทุกอำเภอจะจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันฉีดพ่นน้ำ รดน้ำต้นไม้ ล้างถนนบริเวณหน้าบ้านของตนเอง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ สร้างความสดใสให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชาวเชียงใหม่ทุกคน// ชัยพินธ์
สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานวันช้างไทย 13 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของช้างไทยท่ามกลางนักท่องเที่ยวและเด็กๆมาร่วมงานอย่างคับคั่ง นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เล็งเห็นความสำคัญของช้างไทย จึงได้มอบหมายให้ นายวิทยา สิงห์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันช้างไทย ขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ภายในงานทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับช้างแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้น และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยที่อยู่คู่กับเมืองไทย มาอย่างยาวนาน และยังมีกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ กิจกรรมวาดภาพระบายสี การเขียนรณรงค์อนุรักษ์ ช้างไทย พร้อมเลี้ยงขันโตกผลไม้ต่างๆ ให้แก่ช้างที่จัดแสดงอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ กิจกรรมการแสดงประกอบเสียงดนตรีของ พังไชโยและลุงสนั่น (ควาญช้างผู้ดูแลพังไชโย) สำหรับ “ช้างไชโย” นั้นเคยถูกใช้เป็นสัตว์นำโชค หรือมาสคอตในการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13...
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เชิญพบกับงาน Chiangmai KOI Show ครั้งที่ 6  งานประกวดปลาคาร์ฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ กับสุดยอดไฮไล้ท์สุดพิเศษของงาน อาทิ พบสายพันธุ์ปลาหายาก อาทิ พันธุ์คาราชิ (Karashi) ปลาสีเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนิสัยเชื่อง สามารถลูบหัวเล่นได้, สัมผัสพันธุ์โคฮากุ(Kohaku) ปลาสายพันธุ์สีสันสวยงามที่ราคาแพงที่สุดและนิยมเลี้ยงมากที่สุด ช้อปสินค้าเกี่ยวกับปลาคาร์ฟราคาสุดพิเศษ! พลาดไม่ได้กับตุ๊กตาปลาคาร์ฟจากประเทศญี่ปุ่นรุ่นลิมิเตทมีจำหน่ายที่งานประกวดนี้งานเดียวเท่านั้น, ร่วมถ่ายภาพสุดน่ารักกับตุ๊กตาเซรามิกปลาคาร์ฟขนาดใหญ่ (ประมาณ 1 เมตร) , พูดคุยเรื่องปลาคาร์ฟกับเดอะแกรนด์แชมป์เปี้ยนการประกวดปลาคาร์ฟงาน Chiangmai KOI Show 3 ปีซ้อน แล้ว พบกัน 16-17 มีนาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น...
วันที่ 8-11 มี.ค. 2562 ที่ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จ.เชียงใหม่ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน”มหกรรมท่องเที่ยว อเมซิ่งเบตง 2019″อย่างยิ่งใหญ่ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราการจังหวัดยะลากล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.ยะลา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยทาง จ.ยะลาได้คัดสรรค์ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ระดับพรีเมียมจำนวน 40 ร้ายเปิดให้สัมผัส ชิม ชม ช้อป กับอาหารและสินค้าชื่อดัง“มหกรรมท่องเที่ยว อเมซิ่งเบตง 2019″ เป็นการนำสินค้าจาก จ.ยะลา นำเสนอและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รู้จักเสน่ห์ของ จ.ยะลา เพราะ...
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง ,ท็อปส์ มาร์เก็ต, สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  จัดงาน “Royal Project : มหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวง จากดอยสู่เมือง ปีที่ 2” พบกับไฮไลท์ พืชผักผลไม้เมืองหนาว อาทิ สตรอว์เบอร์รี่, เคพกูสเบอร์รี่, องุ่นไร้เมล็ด, ผักปลอดสารพิษ, ผลิตภัณฑ์แปรรูป, สินค้าหัตถกรรม และผลิตผลทางการเกษตรจากโครงการหลวงกว่า 100 รายการ พิเศษกับเมนูอาหารสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง สู่สวนดุสิต โดยอาจารย์อรรถ ขันสี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง พร้อมกิจกรรม Work shop Bouquet จากร้าน I am...
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มี.ค.นี้ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน Fake News และประกาศเจตนารมณ์ ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี นำโดย นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวธนวรรณ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งข้าราชการ องค์กร สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดพร้อมกันทั่วประเทศ ปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์...
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา วอร์มอัพคาเฟ่ จัดงานครบรอบ 20 ปี อย่างยิ่งใหญ่โดยเนรมิต ลานด้านหน้าร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ ให้มีซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม มีร้านอาหารชื่อดังหลากหลายมาร่วมออกร้าน ผู้บริหาร อภินิหารทั้ง 5 กล่าวเหมือนฝันที่เดินทางมาถึงจุดนี้ 20 ปีที่ร่วมสร้างด้วยการให้การสนับสนุนจากด้านต่างๆ และสำคัญคือเพื่อน ทุกคนคือเพื่อนและที่นี่ยังมีเพื่อนอยู่เสมอมา ภายในงานมี VTR เกี่ยวกับเรื่องราวของวอร์มอัพ ที่ผ่านมาตลอด 20 ปี จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งความผูกพันกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย พร้อมทั้งในแต่ละปีจะมีการแต่งเพลง โดยปีนี้ทางวอร์มอัพได้นำเสนอเพลง “วอร์ม อัพ กูมี” โดยมีผู้บริหารร่วมกันร้อง และ แร็ป ทำเอาบรรยากาศภายในงานสนุกสนานเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีศิลปินมาร่วมสร้างความสนุกอีกด้วย อาทิ อะตอม...
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 ก.พ.นี้ นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบวชป่าคืนสู่ธรรมชาติ ห้วยหลวง พื้นที่หมู่ที่่ 23 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณน้ำตกแม่ยะ ที่มีชื่อเสียงของ อ.จอมทอง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ยะ - แม่ปอน (พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมการบวชป่า ตามความเชื่อของชุมชนปกากญอ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการทำพิธีทางศาสนา ซึ่งเป็นลักษณะการทำกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ของศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ รวมทั้งความเชื่อทางจิตวิญญาณของพี่น้องชนเผ่า ปกาเกอะญอ โดยมิได้มีการแบ่งแยก...
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 ก.พ.นี้ นายสิทธิชัย ม่วงมัน ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าทีและคนงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าทำแนวกันไฟโดยรอบสวนสัตว์เชียงใหม่เนื่องจาก สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าลุกลาม เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานสุเทพ-ปุย ในทุกๆ ปี มักจะประสบกับปัญหาไปไหม้ป่าข้างทางเขตติดต่อกับหน่วยงานรอบข้างที่เป็นแนวเชิงเขา หรือตามไหล่ทางแนวรั้วพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการซ้อมแผนอพยพสัตว์หากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟป่าขึ้น นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่าเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อขจัดเชื้อเพลิงที่จะเกิดขึ้นในแนวกันไฟ และการทำแนวกันไฟเป็นวิธีป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลาม หรือช่วยชะลอการลุกลามได้ในอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้กำชับให้ทุกพื้นที่หยุดการเผา และทุกหน่วยงานจะบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มที่จุดไฟ เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและการเกิดหมอกควันให้หมดไปจากพื้นที่ นอกจากนี้ยังใช้รถออกฉีดน้ำทั่วบริเวณสวนสัตว์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสัตว์ป่าชนิดต่างๆด้วย
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ