เชียงใหม่ ข่าว อาชญากรรม สังคม การตลาด ธุรกิจ การเมือง ออนไลน์ Online ChiangMai

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 25 อำเภอ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 25 อำเภอ โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาการอำเภอ 25 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพบปะและมอบหมายการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ...

เชียงใหม่ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หวังสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ชุมชน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการ พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านขายสินค้าได้ในชุมชนของตนเอง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชน โดยการดึงเสน่ห์...

เชียงใหม่ ประชุมการจัดเตรียมโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนสานต่อโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า กิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและขยะในคลองแม่ข่า โดยได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ประชุมการจัดเตรียมโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า “กิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและขยะในคลองแม่ข่า” ในระหว่างวันที่...

เชิญชาวเชียงใหม่ ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็น ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การของรัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็น ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ตั้งแต่เวลา8.00 น. - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงติดตัวมาด้วย สำหรับเด็กอายุไม่ถึง...

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเข้มข้น!!!

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเข้มข้น!!! มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561 กำชับทุกจังหวัดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ย้ำ!!! ความปลอดภัยสูงสุด ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2561 มีช่วงวันหยุดในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

อบจ.ลำพูน จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ในงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีนายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน พิธีหล่อเทียนพรรษาเริ่มขึ้นโดยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ สามเณร ประชาชน นักท่องเที่ยว ครู นักเรียน พร้อมด้วยนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ประชุมมอบนโยบายและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะประชุมมอบนโยบาย และรับฟังบรรยายสรุปพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บ่ายวันนี้ (14 กรกฎาคม 2561) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ...

พช.เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รุ่นที่ 7 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และรุ่นที่ 8 อาหาร โดยมี นายวุฒิชัย ไชยกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ...

เชียงใหม่ประมูลเลขสวยรถปิคอัพ ยข ครั้งที่5

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชน ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลป้ายเลขสวยรถปิคอัพกระบะบรรทุก 2 ประตู อักษร ยข เชียงใหม่ จำนวน 301 หมายเลข ทางอินเตอร์เน็ต wew.tabienrod.com โดยจะปิดระบบในวันที่ 4 สค 61 เวลา 14.00 น.สอบถามเพิ่มเติม...

“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน” ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าบันทึกเทปรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน” ซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบาบยสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และของรัฐบาล ให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยในการบันทึกเทปครั้งนี้ได้นำเสนอประเด็นแนวทางการบริหารงานของจังหวัดเชียงใหม่ การประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 การขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว...

Stay connected

3,078แฟนคลับชอบ
21ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

พช เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต พระราชองค์รักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.) เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 17 – 19...

รพ.ลานนา จัดอบรม “ กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ ”

โรงพยาบาลลานนา ร่วมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง “กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้” โดยได้เกียรติจาก คุณสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยาย โดยมีหัวหน้าแผนก และ Assistant จำนวน 51 คนจากทุกแผนก เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตนารมณ์ของการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม...

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ” Give for Live ” ให้เลือด ให้ชีวิต

คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ (5ศาสนา) ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม " Give for Live " ให้เลือด ให้ชีวิต ในวันอังคารที่ 24 กค 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อาคาร SME   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10...