เชียงใหม่ ข่าว อาชญากรรม สังคม การตลาด ธุรกิจ การเมือง ออนไลน์ Online ChiangMai

ซันสวีท ร่วมกับ SB1 จัดพิธีเปิดงานโดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0 รุ่นที่ 2

ซันสวีท ร่วมกับ SB1 เปิดงานโครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร 4.0 รุ่นที่ 2  โดย นางสาวมรกต กิตติคุณชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซันสวีท และ นายปภังกร โชคทวีชัยเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 โครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร 4.0 เป็นโครงการ...

ผบช.ภ.5มอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อเวลา13.00 น.วันที่ 10 ต.ค.นี้ ที่ห้องประชุุมคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ ทาง พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รรท.ผบช.ภ.5 ได้จัดการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ตำรวจภูธรภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, รองผู้บังคับการฯ ผู้กำกับการฯหัวหน้าหน่วย และหัวหน้าสถานีตารวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค...

ชาวเชียงใหม่แห่ร่วมพิธีบูชาดาวพฤหัส ขอให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 6 ตุลาคม.นี้ที่พระวิหาร วัดพวกเปีย ถนนทิพยเนตร ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ภูริศักดิ์ ทุมสวัสดิ์ โหรทักษาล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีบูชาขอพระเทพพฤหัสคุรุเทวา โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยได้ผลไม้นานาชนิดและขนมมาทำพิธีบวงสรวง ทางอาจารย์ภูริศักดิ์ ทุมสวัสดิ์ ทำพิธีบูชาดาวพฤหัสและขอให้ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันอธิษฐานให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นเป็นสุขพ้นจากภัยไกลจากทุกข์ทั้งมวล จากนั้นทางผู้ประกอบพิธีได้นำผู้ร่วมพิธีจุดธุปกำใหญ่และจุดเทียนบริเวณหน้าวิหาร พร้อมกับนำรายชือผู้ร่วมพิธีนำไปทำการเผาในกระถางธุปเทียนเพื่อให้พ้นเคราะห์ชีวิตมีแต่โชคดีครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข มีพระสมุห์อรุณ...

ธนาคารออมสินจัด นิทรรศการ “ภูมิปัญญาไทย LOCAL WISDOM น้อมนำหลักคำสอน ร.9 มาเป็นแรงบันดาลใจ

ธนาคารออมสิน ร่วมกับบริษัททัชพ๊อยท์ กรุ๊ป จำกัด จัดนิทรรศการ “ภูมิปัญญาไทย LOCAL WISDOM”   โดยมี นางพิชญสินี ตั้งตรงจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมงานออกแบบเชียงใหม่ TCDC อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางพิชญสินี...

สุดประทับใจ นรต.35 เพื่อนกันตลอดไป มีทั้งชีวิตรุ่งโรจน์และอำลาชีวิตข้าราชการผู้จงรักภักดีต่อแผ่นดิน

เมื่อคืนวันที่ 28 กันยายน เป็นวันสุดท้ายแห่งการเข้าไปสู่ตำแหน่งใหม่ และการอำลาชีวิตข้าราชการนายตำรวจผู้จงรักภักดีต่อแผ่นดิน ของนายร้อยตำรวจสามพรานรุ่น 35 ในส่วนของภาคเหนือ ที่มี พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 วันสุดท้ายก่อนที่จะไปรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และ พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รอง ผบช.ภ.5 จะไปรับตำแหน่ง จเรตำรวจ ติดยศ พล.ต.ท. และเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้ขึ้นตำแหน่งผู้บังคับการ...

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า โดยเร่งทำงานเชิงรุกร่วมกับ อปท. และผู้นำชุมชน กระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาและฟื้นฟูสองฝั่งคลอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมคณะ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่...

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเกิดการน้อมนำขยายผลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติและยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการน้อมนำขยายผลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” อย่างยั่งยืน ทั้งนี้...

ด้วยรักและผูกพัน”ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่”บุคคลต้นแบบแห่งความดีงามที่ชีวิตนี้มีแต่คนรัก

งานแสดงมุทิตาจิตด้วยรักและผูกพันแด่ ชาญชัย กีฬาแปง หัวหน้าสำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ ชัยยุทธ เขียวเล็ก หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ และ วณัฐดนางค์ ใจด้วง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญการ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จากผู้ที่รักและผูกพันในตัวของท่านชาญชัย กีฬาแปง และบุคลาการทั้งสองท่าน การันตีได้เลยว่าด้วยความรักศรัทธาที่ทุกคนมามอบให้ทั้ง 3 ท่านยิ่งใหญ่มากสำหรับ...

เปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) ปี 2561

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  หรือ SACICT จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) ปี 2561 และกิจกรรม Fam Trip ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม โดยมี นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นประธานในการเปิดงานณ แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้นสล่าแดง หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านกาด และหัตถกรรมร่มโบราณ...

จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. รวมไปถึงส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรและสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งมุ่งหวังให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเริ่มต้นจากสังคมเล็กๆของโรงเรียนในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และขยายผลสู่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 500...

Stay connected

6,660แฟนคลับชอบ
29ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

ดวงตะวันชวนมาหรรษาวันฮาโลวีน..คืนปล่อยผี.. พุธที่ 31 ตุลาคมนี้

โรงแรมดวงตะวัน  เชียงใหม่    เชิญชวนร่วมสนุกสนานกับตำนานคืนวันปล่อยผี... วันฮาโลวีน คืนวันพุธที่ 31 ตุลาคม ศกนี้  เชิญมาสัมผัสกับบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัว และเหล่าผีสาวสุดสวย  ที่จะมาชวนคุณสัมผัสกับเครื่องดื่ม รสดี ขอแนะนำ “ วิช เพอร์เพิ่ล”  ค็อกเทลสีม่วงเข้ม ด้วยส่วนผสมของ บลูครูร่าโซ่, สวีท แอนด์ เซาร มิค กรีนาดีน,...

สุดยอด ทีมการแพทย์ท่ากาศยานเชียงใหม่ เข้าช่วยชีวิตผู้โดยสารที่หมดสติ ทันท่วงทีสร้างความประทับใจยิ่งนัก

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.08 น. งานบริการทางการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย ว่ามีผู้ป่วยหมดสติอยู่บนเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 3437 ซึ่งเดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง ต้องการทีมแพทย์ช่วยปั๊มหัวใจ หลังได้รับแจ้งทีมแพทย์ได้รีบเดินทางไปยังหลุมจอดอากาศยาน พร้อมด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) พบผู้ป่วยเป็นหญิง อายุ 64...

พบการโชว์มายากลระดับโลก Magic Land at Pantip Chiang Mai , Entertainment Center of The North ที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์...

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ เปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงสำหรับครอบครัว ด้านการแสดงมายากล แนวคิด Entertainment Center of The North ศูนย์กลางความบันเทิงของภาคเหนือ เน้นการแสดงมายากลตื่นเต้นเร้าใจ สนุกสนาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ครอบครัว และนักท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด...