เชียงใหม่ ข่าว อาชญากรรม สังคม การตลาด ธุรกิจ การเมือง ออนไลน์ Online ChiangMai

ผวจ.ชม. นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร อปท. พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561 งานนี้ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำงานบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กช่วงเปิดเทอม

นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคมือเท้าปากในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือน 1 ม.ค. – 18 พ.ค. 2561 พบว่ามีเด็กที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าว จำนวน 711 คน ส่วนใหญ่อายุ 0-4 ปี พบการระบาดมากที่ อ.เมือง อ.สันทราย และ อ.สันกำแพง...

รัฐ -เอกชนเชียงใหม่ หารือเชื่อมตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการตลาด ณ โรงแรมธาริน ตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ประธานแปลงใหญ่ กว่า 140 คน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่าจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบาย หลัก 15 ด้าน...

จ.ลำพูน เร่งรณรงค์ให้ปชช.ทำตามนโยบาย ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม เพื่อลดปริมาณขยะ

จังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( No Foam ) ” เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการงดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม มุ่งรณรงค์ให้ร้านค้า และประชาชน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ลดการใช้โฟม บรรจุอาหาร และจะทยอยประกาศตำบล และอำเภอที่ปราศจากโฟม สู่การเป็นจังหวัดสะอาด ปราศจากโฟม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561...

คุ้มพญารีสอร์ทและสปา ฯ เปิดบริการร้านกาแฟ” คำแสน คาเฟ่ “

นายวัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการ คุ้มพญารีสอร์ทและสปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน ท่านเป็นนักอนุรักษ์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย อีกด้วย ท่านได้เสาะหา ดอกไม้ที่สวยงาม อีกทั้งต้นไม้ที่ให้ร่มเงาร่มรื่น และ พันธุ์ไม้หายากมาปลูกที่ คุ้มพญารีสอร์ทและสปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อนอกจากจะทำให้รีสอร์ทมีความสวยงามทางด้านศิลปะ ล้านนา อันทรงคุณค่าแล้ว แขกผู้เข้าพักจะสามารถชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์...

รองนายกฯ ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้ในเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวปิดงานและร่วมบรรยายพิเศษ ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีเป้าหมายสู่ความมั่นคง...

พช เชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “ตามรอยบุญครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ 3

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาุชมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วม ในการนี้ได้มอบหมายให้นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน...

เชียงใหม่ร่วมกับวัดเจดีย์วรวิหารมอบเงินสมทบทุนกองบุญ”ตามรอยครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ 3

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัเชียงใหม่ พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสมทบกองบุญ "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ 3 จำนวน 50,000 บาท โดยมีผู้แทนชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ...

จังหวัดเชียงใหม่บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 7

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 เพื่อบำบัดฟื้นฟู ได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถกลับเป็นคนดีของสังคมไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ได้ผ่านการคัดกรองจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จากอำเภอและเขตเทศบาลเมือง จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย...

สภาสตรีฯมอบเงินผู้ยากไร้ขัดสน

สภาสตรีฯมอบเงินผู้ยากไร้ขัดสน หัจยะห์รัตนาภรณ์มะหะหมัด ประธานสภาสตรีมุสลิมเชียงใหม่ จัด"โครงการซะกาต"ครั้งที่ 8 เชิญท่านอลิศรา มานะจิตต์ พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานมอบเงินซะกาต ให้เด็กกำพร้ามุอัลลัพ ผู้ป่วยชรา หญิงหม้ายและผู้ยากจนขัดสนณ.หอประชุมมัสยิดช้างคลาน เชียงใหม่

Stay connected

3,101แฟนคลับชอบ
18ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

Doraemon Roadshow 2018 ตอน ฉันคือใคร…เหรอ?

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เอาใจเด็กๆ พาสุดยอดการ์ตูนในดวงใจ “โดราเอมอน และผองเพื่อนสุดซี้” บินลัดฟ้าจากแดนอาทิตย์อุทัยมาให้ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ในงาน “Doraemon Roadshow 2018 ตอน ฉันคือใคร...เหรอ?” สนุกกับโชว์สุดพิเศษจากโดราเอมอนและผองเพื่อนที่บินตรงมาจากญี่ปุ่น มาเป็นกำลังใจเชียร์น้องๆในการประกวด Doraemon :...

อุทยานการค้ากาดสวนแก้วเพิ่มจุดจอดรถจักรยาน Mobike

อุทยานการค้ากาดสวนแก้วเพิ่มจุดจอดรถจักรยาน Mobike ที่บริเวณด้านหน้าอุทยานการค้า เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยมีวิธีใช้ Mobike แบบง่ายๆ เพียงแค่ 1.ดาวน์โหลด Mobike App บนมือถือระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android และลงทะเบียนผู้ใช้งาน 2.เติมเงินลงบัญชี Mobike App ขั้นต่ำ 100 บาท 3.ปักหมุดสถานที่ของคุณเพื่อค้นหาจักรยานที่อยู่ใกล้ที่สุด 4. สแกน QR...

สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ประชุมเร่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา สำนักงาน ปปส.ภาค 5 โดยชุดอำนวยการประสานงานประชารัฐจังหวัดแพร่ประกอบด้วยนายศานิต อ่อนเปี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษและนางสาวชุติมา คำมะโนชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการอย่างเข้มข้นภารกิจที่สำคัญ 3 ภารกิจ ซึ่งภารกิจที่ 1 คือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์...