เชียงใหม่ ข่าว อาชญากรรม สังคม การตลาด ธุรกิจ การเมือง ออนไลน์ Online ChiangMai

สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ International Student Network จัดงาน“American Education Expo in Chiang Mai”

สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ International Student Network ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เรียนต่อหลักสูตรภาษา ทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท กับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัคร หลักสูตรการเรียน สถานที่พักสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปเรียนต่อ ร่วมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องทุนการศึกษา ในงาน “American Education Expo in...

วิ่งมินิมาราธอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ขอเชิญนักกีฬาวิ่งทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “มินิมาราธอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 ” ในวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่เข้าร่วม...

แฟนคลับร่วมนักท่องเที่ยวต้อนรับโคอาล่ากลับสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยความอบอุ่นยิ่งนัก

สืบเนื่องจากสวนสัตว์ดุสิต ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ทางองค์การสวนสัตว์จึงได้มีการจัดการขนย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่สวนสัตว์ดุสิตไปยังสวนสัตว์ต่างๆ ในสังกัดทั่วประเทศ เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 6 ต.ค.นี้สวนสัตว์เชียงใหม่ โดย นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีต้อนรับโคอาล่าจากสวนสัตว์ดุสิตเนื่องจากสวนสัตว์ดุสิต ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ทางองค์การสวนสัตว์จึงได้มีการจัดการขนย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่สวนสัตว์ดุสิตไปยังสวนสัตว์ต่างๆ ในสังกัดทั่วประเทศ ในส่วนของสวนสัตว์เชียงใหม่...

กองบิน41ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 25กันยายน 2561 กองบิน41ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จำนวน 60 คน พร้อมคณะอาจารย์ จำนวน 6คน ที่มาเยี่ยมชมทัศนศึกษาชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41(TANGO) และเยี่ยมชมหมู่สุนัขทหารของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีความมุ่งหมายให้นักเรียนจากโครงการ English Program...

เปิดโลกการเรียนรู้และจินตนาการให้กับเด็กผู้พิการทางสายตา กับหนังสือนิทานภาพนูน

เพราะเด็กกับนิทานเป็นของคู่กัน การอ่านนิทานได้ความสนุก ข้อคิดและที่สำคัญยังช่วยส่งเสริมจินตนาการ แต่เด็กๆ ผู้พิการทางสายตากลับขาดโอกาสในการเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้และจินตนาการเพียงเพราะพวกเขามองไม่เห็น ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยโครงการกรุณาสัมผัส หรือ Please Touch จึงได้จัดกิจกรรมการทำหนังสือนิทานภาพนูน ร่วมกับอาสาสมัครยูโอบีประกอบหนังสือนิทานภาพนูน จำนวน 10 เรื่อง โดยเป็นนิทานเด็กเล็ก 6 เรื่องและนิทานเด็กโต 4 เรื่อง เพื่อ ส่งมอบให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด...

“พระนาย”สุดยอดเยาวชนต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่

ชีวิตวัยรุ่นในยุคไฮเทค ที่มีทั้งจุดล่อแหลมทางเทคโนโลยี่ และสิ่งยั่วยวน รวมไปถึงปัญหายาเสพติด ที่เข้าแทรกซึ่มไปทั่ว เยาวชนจำนวนไม่น้อยที่หลงผิด หลงทางไปในสิ่งเหล่านี้ จึงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม แต่ก็มีเยาวชนกลุ่มใหญ่ที่ไฝ่ดี มีจิตที่มุ่งพัฒนาตน พัฒนาการเรียน พัฒนาความประพฤติชอบ ความประพฤติดี และเดินทางเข้าสู่กลุ่มบุุคคลต้นแบบของเยาวชน ที่หนทางเดินในอนาคตมีแต่ความงดใส รุ่งเรืองรอง รออยู่ วันนี้จะขอแนะนำเยาวชนคนล้านนาที่ไฝ่ดี ไฝ่คุณธรรม และจริยธรรม ที่จะเป็นต้นกล้าเยาวชนที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง "พระนาย"นายชงคม ราชวังเมือง เยาวชนต้นแบบ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเป็นเจ้าภาพจัด”การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดเชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561อาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดเชียงใหม่” ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (อศจ.) ให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐานในระดับจังหวัด นักศึกษาของวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาพื้นฐาน ที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมสร้างวิชาชีพของตน และกิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกในด้านความรู้ความสามารถ และเป็นการคัดเลือกตัวแทนในระดับอาชีวศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ในระดับภาค การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐาน จะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชาพื้นฐานที่ศึกษาและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ และวิทยาลัย ได้รับโอกาสจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (อศจ.)ให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดการแข่งขันและการประกวด “ทักษะพื้นฐาน 18...

“รุกขะ เทวะ “ สุดยอดมหัศจรรย์ศิลปะการถ่ายภาพงดงามลึกล้ำแฝงด้วยความเชื่อเกินบรรยาย

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโชว์ผลงานงาม“รุกขะ เทวะ “ นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 กันยายน 2561เวลา 09:00 - 17:00 น. (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)โดยพิธีเปิด งาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรลักญจก์ บุณยสุรัตน์...

ขนส่งแม่แตงอบรมเสริมความรู้กฎจราจรให้กับชาวบ้านเชียงดาว

นางสาวพูนพิสมัย จิระศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง นำคณะเจ้าหน้าที่ สขข.แม่แตง ออกหน่วยบริการ ตามโครงการ สำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่ในการให้ความรู้กฎจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าวในวันที่ 1 กันยายน 2561 จำนวน 100 คน และวันที่ 2...

มช. สืบสานประเพณี “ลูกช้างขึ้นดอย” 8 ก.ย.นี้ (ขออภัยในความไม่สะดวกทุกท่านที่ใช้เส้นทาง)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานต่อประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา  นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.”  รวมใจ มช. เป็นหนึ่งเดียว เดินจากมหาวิทยาลัยขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 นี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพว่า ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพถือเป็นประเพณีที่ดีงาม ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...

Stay connected

6,660แฟนคลับชอบ
29ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

ดวงตะวันชวนมาหรรษาวันฮาโลวีน..คืนปล่อยผี.. พุธที่ 31 ตุลาคมนี้

โรงแรมดวงตะวัน  เชียงใหม่    เชิญชวนร่วมสนุกสนานกับตำนานคืนวันปล่อยผี... วันฮาโลวีน คืนวันพุธที่ 31 ตุลาคม ศกนี้  เชิญมาสัมผัสกับบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัว และเหล่าผีสาวสุดสวย  ที่จะมาชวนคุณสัมผัสกับเครื่องดื่ม รสดี ขอแนะนำ “ วิช เพอร์เพิ่ล”  ค็อกเทลสีม่วงเข้ม ด้วยส่วนผสมของ บลูครูร่าโซ่, สวีท แอนด์ เซาร มิค กรีนาดีน,...

สุดยอด ทีมการแพทย์ท่ากาศยานเชียงใหม่ เข้าช่วยชีวิตผู้โดยสารที่หมดสติ ทันท่วงทีสร้างความประทับใจยิ่งนัก

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.08 น. งานบริการทางการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย ว่ามีผู้ป่วยหมดสติอยู่บนเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 3437 ซึ่งเดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง ต้องการทีมแพทย์ช่วยปั๊มหัวใจ หลังได้รับแจ้งทีมแพทย์ได้รีบเดินทางไปยังหลุมจอดอากาศยาน พร้อมด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) พบผู้ป่วยเป็นหญิง อายุ 64...

พบการโชว์มายากลระดับโลก Magic Land at Pantip Chiang Mai , Entertainment Center of The North ที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์...

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ เปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงสำหรับครอบครัว ด้านการแสดงมายากล แนวคิด Entertainment Center of The North ศูนย์กลางความบันเทิงของภาคเหนือ เน้นการแสดงมายากลตื่นเต้นเร้าใจ สนุกสนาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ครอบครัว และนักท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด...