รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบจักรยานฯ หมู่บ้าน CIV ลำพูน

0
273

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบจักรยานสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้าน CIV บ้านดอนหลวงและบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบจักรยานให้แก่ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนหลวง และบ้านหนองเงือก รวม 30 คัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้าน CIV (บ้านดอนหลวงและบ้านหนองเงือก) พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ พิพิธภัณธ์ชุมชนไทยอง บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

สำหรับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้าน CIV ( Creative Industry Village ) เป็นหมู่บ้านที่นำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าจากชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คุณพลอย ชิดจันทร์ ดารานักแสดง และตัวแทนจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม ได้ร่วมปั่นจักรยานเที่ยวชมรอบๆหมู่บ้านหนองเงือก โดยได้แวะชมกิจกรรมการผลิตรองเท้าจาวยอง (รองเท้าจากยางรถยนต์) , ชมกิจกรรมการผลิตประเป๋านกฮูกและผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมบ้านยองโบราณและต้นกำเนิดหมู่บ้าน หนองออกรู อีกด้วย