ตรุษจีน ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ แจกอั่งเปานับล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ย่านไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่

0
283

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดร่วมกับคณะผู้บริหาร ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด นางสุรภี ขันอาษา ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มศูนย์การค้าภาคเหนือ นายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ เปิดงาน ตรุษจีน ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ ท่ามกลางผู้ประกอบการ ห้างร้าน กลุ่มนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดโครงการตรุษจีนไนท์บาซาร์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและสร้างบรรยากาศ ในเทศกาลตรุษจีน พร้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีงามด้านการท่องเที่ยวย่านไนท์บาซาร์ รวมทั้งให้ผู้ร่วมกิจกรรม นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจีนที่หาชมได้ยาก

นายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนไนท์บาซาร์ในครั้งนี้ว่า กิจกรรมจะประกอบไปด้วยการตกแต่งบรรยากาศโดยรอบ ให้เข้ากับช่วงต้อนรับตรุษจีน กิจกรรมการแจกอั่งเปา กิจกรรมเดินขบวนพาเหรดจากผู้ประกอบร้านค้าย่านไนท์บาซาร์ การแสดงเชิดสิงโตและมังกร พร้อมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง และปิดท้ายด้วยการแสดงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมตรุษจีนไนท์บาซาร์ ปี 2562 นี้คือ การแจกอั่งเปา มูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้านบาท อาทิ บัตรเข้าชมการแสดงเมจิกแลนด์ ฟรี บัตรส่วนลดร้านอาหาร บัตรส่วนลดเครื่องดื่ม บัตรส่วนลดสถาบันติวเตอร์ต่างๆ และยังมีโปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีนอีกมากมายจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ตลอดเทศกาลตรุษจีนนี้