อำเภอแม่ออน คว้ารางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ขบวนรถบุปผชาติฯ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

0
550
อำเภอแม่ออน รางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

สวยงามกระการตา สมกับเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของงาน งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่  43 ประจำปี 2562 สำหรับขบวนแห่ บุปผชาติ  ที่ปีนี้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดแตกแต่งขบวนร่วมกิจกรรมกว่า 22 ขบวน

ซึ่งขบวนแห่เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยได้เคลื่อนขบวนจาก  บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนท่าแพ ไปยังสวนสาธารณะหนองบวกหาด  ตลอดเส้นทาง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ร่วมชมความงาม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กันอย่างเนื่องแน่น

ผลการตัดสิน รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี ได้แก่ อำเภอ แม่ออน

อำเภอฝาง ชนะเลิศประเภทสวยงาม

ประเภทสวยงามรางวัลชนะเลิศได้แก่ อำเภอฝาง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอสันทราย  และรางวัล ชมเชย 3 รางวัลได้แก่ อำเภอสารภี, อำเภอแม่วาง และ อำเภอฮอดร่วมกับ อำเภอจอมทอง ดอยเต่า อมก๋อย

อำเภอสันกำแพง รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์

ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศได้แก่ อำเภอแม่ออน  ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่อำเภอสันกำแพง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และรางวัล ชมเชย 3 รางวัลได้แก่ อำเภอสันป่าตอง ,อำเภอหางดง และอำเภอแม่ริม

อำเภอดอยสะเก็ด รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสวยงาม

ซึ่งรถขบวนทั้งหมด จะจอดจอดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามกัน ตลอดการจัดงาน

อำเภอสันทราย รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสวยงาม     
อำเภอเมืองเชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์
ชมเชยประเภทอนุรักษ์ฯ

 

ชมเชยประเภทอนุรักษ์ฯ
ชมเชยประเภทอนุรักษ์
ชมเชยประเภทสวยงาม
ชมเชยประเภทสวยงาม
ชมเชยประเภทสวยงาม