เชียงใหม่ชิงแชมป์เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ

0
94

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประกวดและให้ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางสมคิด นุ่มปราณี ผอ. กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืนกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะกรรมการ และการประกวดในครั้งนี้นายชัชวาล พุทโธ นายอำเภอเชียงดาวนำทีมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นางนิศาชล อภัยวงค์ เกษตรหมู่ที่ 8 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว อายุ 56ปี ชนพื้นเมืองชาวละหู่ เดิมเคยเป็นทั้งลูกจ้างจำหน่ายสินค้า จนปี 2534 หันกลับมาทำอาชีพเกษตรบนพื้นที่ของตน 19 ไร่ โดยปลูกไม้ผลดั้งเดิม เชิงเดี่ยวคือลิ้นจี่ พึ่งพาสารเคมีเพียงอย่างเดียว แต่รายได้นั้นกลับไม่พอกับรายจ่ายต่างๆ ทั้งค่าปุ๋ย ยา จึงปรับเปลี่ยนปลูกพืชหลากหลาย ตามแนวศาสตร์พระราชา เน้นมีทั้งพืชผักอายุสั้น ไม้ผล ข้าว เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ภายใต้ระบบGAP แบ่งที่ทำที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ ที่พัก ลดการพึ่งพาสารเคมี เป็นไปอย่างเกื้อกูล เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้มีรายได้เข้ามา เช่นองุ่นจากที่เคยขายได้กิโลละ 80 บาท

แต่พอปลูกโดยลดการใช้สารเคมี ขายได้กิโลละ 200 บาท มีตลาดเข้ามาที่หน้าสวน เศษผักก็นำไปเป็นอาหารปลา หรือทำปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นการลดต้นทุน ลดของเสียจากภาคการเกษตร และจนกนะทั่ง สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นได้จากการปฏิบัติจริง ส่วนลูกชายถึงเรียนจบระดับปริญญาตรี แต่กลับมาช่วยดูแลด้านการเกษตรผ่านช่องแบรนด์ ชื่อสวนอง่นนิศาชล รวมถึงการตลาดFaceBook ,Line,Instragram ด้วยเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น สามารถต่อยอดอาชีพเกษตร แลหะพิสูจน์ได้ว่าอาชีพนี้หสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง และยั่งยืน อีกด้วย