บมจ.ซันสวีท ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 6

0
67

เมื่อเร็วๆ นี้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 6 ในการเยี่ยมชมดูงาน กระบวนการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูป และชมนวัตกรรมการเกษตร KC Farm ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ปลูกข้าวโพดหวานเน้นประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จนถึงกระบวนการปลูกที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดทั้งเรื่องของสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความเป็นกรดด่าง สภาพปริมาณแสงธรรมชาติ รวมถึงเรื่องศัตรูพืชต่าง ๆ ควบคุมการรดน้ำ ช่วยคำนวณปริมาณน้ำ และช่วงเวลารดน้ำที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การปลูกข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตสูง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการการแปรรูปอาหาร ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่