ทอท. มอบเงินให้แก่ มูลนิธิฯ ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการกุศล

0
77

วันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคในกล่องรับบริจาครวมของ ทอท.ให้แก่ มูลนิธิขาเทียมเชียงใหม่ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี, มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งวัด สถาบันการศึกษาและองค์กรการกุศลต่างๆ จำนวน 19 แห่งๆ ละ 30,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 570,000.- บาท ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป