เริ่มแล้ว! การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

0
158

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส์” เชื่อมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส์” โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากสถาบันการพลศึกษา ทั้ง 17 วิทยาเขต เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-12 กันยายนนี้ โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 42 ชนิดกีฬา รวมจำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน กว่า 5,000 คน เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่กำหนดให้สถาบันการพลศึกษาเป็นเสาหลักในการพัฒนานักกีฬาให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ และเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตลอดจนสร้างการมีน้ำใจนักกีฬาในการปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล

ภายในพิธีเปิดมีการเดินขบวนจากตัวแทนนักกีฬาจากสถาบันการพลศึกษา ทั้ง 17 วิทยาเขต และการแสดงต้อนรับนักกีฬา ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ และความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก