PR RUN 2019 กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล มีนักวิ่งร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน

0
74

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “PR RUN 2019” ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ได้ร่วมกับชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์ เชียงใหม่ – ลำพูน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพของประขาชนในทุกวัยให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “PR RUN 2019” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon ระยะทาง 10กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งแฟนซีมาร่วมสร้างสีสันในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย สำหรับเส้นทางวิ่ง ได้กำหนดให้มีการวิ่งในเขตตัวมืองเชียงใหม่ผ่านสะพานสำคัญ ๆ ที่เปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ อาทิ สะพานขัวเหล็ก สะพานนวรัฐ สะพานเม็งราย และสะพานตำรวจภูธรภาค 5 โดยรายได้จากการสมัครเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมของชมรมนักวิทยุโทรทัศน์ เชียงใหม่-ลำพูน

ภายในงานมีนักวิ่งกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งผู้ชนะประเภท Over all ชาย ได้แก่ นายอดิเรก พิณชัย ทำเวลาไป 36 นาที 25 วินาที และประเภท Over all หญิง ได้แก่ เอมมิลี่ บอนส์ ทำเวลาไป 43 นาที 11 วินาที นอกจากนี้ยังมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งชุดแฟนซี ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน และจับสลากแจกตั๋วเครื่องบินไปกลับ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิ่งผู้โชคดีอีกด้วย