รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 14 ปี

0
71

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 14 ปี โดยมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มช.