Siam Food Services บริษัทผู้นำด้านการจัดจาหน่ายสินค้าอาหารสด และแช่แข็ง คุณภาพจากทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอาหารมากว่า 34 ปี จัดงาน Chef’sTable : Exclusive Dinner งานเลี้ยงขอบคุณคู่ค้า และพันธมิตรของสยามฟูด เซอร์วิส ในพื้นที่ทางภาคเหนือ ณ ห้องอาหาร Oxygen Dining Room โรงแรม X2 Chiang Mai Riverside โดยงาน ExclusiveDinner ครั้งนี้ได้คัดสรรเลือกใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด นำมารังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษโดยฝี มือ Executive Chef Alexzandre Demard เชฟระดับมิชลิน สตาร์ หนึ่งเดียวในเชียงใหม่ จากห้องอาหาร Oxygen Dining Room

บริษัท Siam Food Services ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารสด และแช่แข็งคุณภาพจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นำโดย คุณ SP Leong (เอสพี เลิง) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ ภูมิภาค 1 และรักษาการกรรมการผู้จัดการ คุณอาเมีย กาน อับดุลลา ผู้อำนวยการด้านพัฒนำธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ คุณ สุรดำ จันทรคำภู รองผู้อำนวยการเทรดดิ้ง –เวียดนาม, ฝ่ายขายและ หน่วยการบริการลูกค้า คุณผ่องพันธ์ อินต๊ะพรม ผู้จัดการฝ่ายการขาย ประจำสาขาเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงาน Chef’s Table : Excusive dinner

โดยใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากบริษัท สยามฟูดเซอร์วิส จำกัด นำมารังสรรค์เมนูสุดพิเศษ อาทิ Carne meats ผลิตภัณฑ์เนื้อ แปรรูปจากเนื้อวัววากิว และArla ผลิตภัณฑ์นมออกแกนิค จากประเทศเดนมาร์ก สำหรับ Pre – Dinner ตำมด้วย Main course ที่ปรุงจำกเนื้อวัว Tajima Wagyu นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ปิดท้ายด้วยความอร่อยกับของหวานสูตรพิเศษ ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์นมระดับพรี่เมียมจากฝรั่งเศส แบรนด์ Candia Professionel และเครื่องดื่มชั้นเลิศจาก Handpicked Wines เพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมอันดีเยี่ยมจากคู่ค้า และพันธมิตรผู้ที่ให้การสนับสนุนสยามฟูด เซอร์วิส ในพื้นที่ทางภาคเหนือ ด้วยดีตลอดมา การจัดงาน Excusive dinner ในครั้งนี้จึงได้เชิญ Executive Chef Alexzandre Demard เชฟระดับมิชลิน สตาร์ หนึ่งเดียวในเชียงใหม่ จากห้องอาหาร Oxygen Dining Room มารังสรรค์เมนูสุดพิเศษ เพื่อเปิดประสบการณ์ความอร่อย และดึงรสชาติกับคุณภาพจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมออกมาให้ได้ลองลิ้มชิมรส ภำยใต้บรรยากาศที่เป็นกันเองแสนอบอุ่น

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here