อำเภอดอยหล่อ จัดงาน Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

0
133

วันที่​ 21 สิงหาคม 2562  นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(Field​ day)​เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2562​ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอยหล่อ (ศพก.อำเภอดอยหล่อ) โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ฯ และนางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค เกษตรอำเภอดอยหล่อ กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ ได้ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ

ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานมีฐานเรียนรู้ ด้านการเกษตร อาทิเช่น ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์,ฐานเรียนรู้ด้านประมง,ฐานเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร,ฐานเรียนรู้การเพาะถั่วงอกอินทรีย์ ฯลฯ รวมไปถึงการแจกจ่ายกล้าพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกร โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ เป็นอย่างมาก ณ​ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ที่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์ ​ อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่