ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่, หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “Innovative Power of Lanna Women” ภายใต้แนวคิด “Powering Change: Women in Innovation and Technology”

พบผู้หญิงเก่งในภาคเหนือที่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา นำมาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เวทีเสวนา “พลังผู้หญิงกับการสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดย ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย ผศ. ดร. วินิตา บุณโยดม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ. ดร. โสระยา ร่วมรังษี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผศ. ทพญ. ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ในงานยังมีการเสวนา “ถอดรหัสไอเดียสู่ธุรกิจ Start Up” โดย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย คุณพัฒนา ค้าขาย นักเขียนในสังกัด “สำนักพิมพ์แจ่มใส” เจ้าแห่งวงการนิยายรักสำหรับวัยรุ่น, คุณภัทราภรณ์ กันยะมี ผู้คิดค้นและผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร ตราผลิตภัณฑ์ “Patta” เจ้าของ The Little Onion Factory รับจ้างผลิตเครื่องสำอาง และคุณนฤมล ทักษอุดม เจ้าของกาแฟไทยภูเขา “Hillkoff”

พร้อมชมผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองที่ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “งามร่วมสมัย ไหมยกดอกลำพูน” ,บูธให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และด้านการลงทุน สำหรับSMEs ,บริการถ่ายภาพสินค้าลง e-market place บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 3 โซนลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Facebook Comments