กอบกาญจน์ นำทีมกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครเข้าดูงานOon IT Valley

0
90
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการออน ไอที วัลเลย์ (Oon IT Valley) เมืองไอที วิถีล้านนา ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ผู้ผลิตซอฟต์แวร์บัญชี และเจ้าของโครงการ Oon IT Valley เป็นผู้ให้การต้อนรับ

การเข้าศึกษาดูงานโครงการออน ไอที วัลเลย์ (Oon IT Valley) เพื่อเป็นการนำแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ ในการตอบแทนสังคมด้วยการให้ความรู้ ที่สร้างสรรค์แนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกับสังคมด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ให้เกิดการจ้างงาน สร้างโอกาส สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง และ “สร้างคน” ให้เติบโตเป็นคนดีเพื่อรับใช้สังคมมาปรับใช้กับการดำเนินการบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่มีแนวคิดที่ใกล้เคียงกันมาต่อยอดให้เป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิถีแบ่งปัน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของเชียงใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยิ่งๆ ขึ้นไป

สำหรับโครงการออน ไอที วัลเลย์ (Oon IT Valley) ตั้งอยู่ ณ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ผู้ผลิตซอฟต์แวร์บัญชี และเจ้าของโครงการ Oon IT Valley เป็นผู้บริหารงาน ซึ่งมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์แนวทาการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับ SMEs Start up และเกษตรกร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีด้านไอที ให้เกิดการจ้างงานสร้างโอกาส สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง สร้างสังคมตามแนวคิด “ร่วมแรงและแบ่งปัน” ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oonvalley.com หรือ Facebook.com/OonITValle