สถานการณ์การผลิตลำไย จังหวัดเชียงใหม่ ฤดูกาลผลิตปี 2562 กับเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

0
129

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการ ทางสถานี Wetv เคเบิลเทวี เชียงใหม่ ที่ผ่านมา แจ้งประเด็นสถานการณ์การผลิตลำไย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกลำไย 315,177 ไร่ มีสัดส่วนลำไย ในฤดู/นอกฤดู ร้อยละ 56:45 พื้นที่ เพาะปลูกที่สำคัญ คือ อำเภอจอมทอง พร้าว สันป่าตอง สารภี และอำเภอดอยหล่อ คาดการณ์ผลผลิต ในฤดูกาลผลิตปี 2562 นี้ มีประมาณทั้งสิ้น 142,056 ตัน ส่วนราคาลำไยในปีนี้ มีแนวโน้มราคาที่ดี ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาสดช่อ AA+A ราคา 25-26 บาท ,A ราคา 31-33 บาท ,B ราคา 22-25 บาท ,รูดร่วง AA ราคา 33-34 บาท ,A ราคา 21-22 บาท ,B ราคา 10-11 บาท และ C ราคา 1 บาท ในส่วนของแนวทางการส่งเสริม สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าการเพิ่มพื้นที่ โดยส่งเสริมการผลิตลำไยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านการดำเนินการในรูปแบบการเกษตรแปลงใหญ่