” โรคลมแดด อาจเกิดได้ ในช่วงรับปริญญา “เชียงใหม่รามเป็นห่วง

0
201

ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าว และการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีของบัณฑิต การถ่ายรูปกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง การตากแดดเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิด Heat Stroke หรือ “โรคลมแดด” ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง วันนี้จึงมีวิธีสังเกตคนรอบข้าง เมื่อคนรอบข้างเป็นโรคลมแดด รวมถึงวิธีให้การช่วยเหลือเบื้องต้นมาฝากค่ะ ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลยค่ะ https://goo.gl/XKomnJ อบอุ่นเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม