ท่าอากาศยานเชียงใหม่ย้ำหลักเกณฑ์การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน

0
85

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ย้ำหลักเกณฑ์การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน หลังเกิดเหตุ Power bank ลุกไหม้ในกระเป๋าของผู้โดยสาร วอนเข้าใจเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจเข้มเพื่อความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและอากาศยาน

26 กรกฎาคม 2562 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงเหตุการณ์แบตเตอรี่แบบพกพา (Power bank) ลุกไหม้ในกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารชาวต่างชาติ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 บริเวณชานชาลา หน้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ผู้โดยสารต่างชาติชาวอเมริกัน รอขึ้นรถอยู่หน้าชานชาลา โดยผู้โดยสารรู้สึกร้อนที่บริเวณด้านหลัง และเห็นเปลวไฟที่กระเป๋าสะพายหลัง (กระเป๋าเป้) จึงได้โยนกระเป๋าทิ้ง พบว่าสาเหตุการลุกไหม้มาจากแบตเตอรี่ แบบพกพา จึงโยนทิ้งไว้บนพื้นและเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง จากการตรวจสอบพบว่าแบตเตอรี่แบบพกพาดังกล่าว มีแบตเตอรี่ ลิเธียมในตัวที่ใช้สำหรับอัดประจุพลังงานไฟฟ้า และคาดว่าจะทำปฏิกิริยากับของเหลว ซึ่งเป็นเครื่องสำอางหรือน้ำดื่มในกระเป๋าของผู้โดยสาร จึงทำให้เกิดการลุกไหม้
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทอท.ได้ขอความร่วมมือผู้โดยสารห้ามนำอุปกรณ์ที่มีขนาดของแบตเตอรี่ลิเธียมเกินกว่าที่กำหนดนำขึ้นอากาศยาน โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ได้แก่

1.ประเภทแบตเตอรี่สำรอง (Spare) เช่น Power Bank เป็นต้น ได้มีการกำหนดค่าความจุไฟฟ้า ดังนี้
1.1 ค่าความจุไฟฟ้า 100Wh หรือ 20,000mAH หรือปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นอากาศยานได้
1.2 ค่าความจุไฟฟ้า 100 – 160Wh หรือ 20,000 – 32,000mAH หรือปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 – 8 กรัม นำติดตัวขึ้นอากาศยานได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสายการบิน
1.3 ค่าความจุไฟฟ้ามากกว่า 160Wh หรือ 32,000mAH หรือปริมาณลิเธียมมากกว่า 8 กรัม ไม่อนุญาตให้นำขึ้นอากาศยานทุกกรณี

2. ประเภทแบตเตอรี่ที่อยู่ในอุปกรณ์ (Portable Electronic Device : PED) เช่น แบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ Laptop Hoverboard และ Airwheel เป็นต้น ได้กำหนดค่าความจุกำลังไฟฟ้า ดังนี้
2.1 ความจุไฟฟ้าไม่เกิน 100Wh หรือ 20,000mAH หรือปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม สามารถ นำขึ้นอากาศยานได้ทั้งในสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
2.2 ความจุไฟฟ้าไม่เกิน 100 – 160Wh หรือ 20,000 – 32,000mAH หรือปริมาณลิเธียมระหว่าง
2 – 8 กรัม สามารถนำขึ้นอากาศยานได้ ทั้งในสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ต้องได้รับอนุญาต จากสายการบิน

2.3 ค่ากำลังไฟฟ้ามากกว่า 160Wh หรือ 32,000mAH หรือปริมาณลิเธียมมากกว่า 8 กรัม ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบิน ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559

ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ระบุพลังงานไฟฟ้า หรือขนาดบรรจุของลิเธียม หรือระบุไม่ชัดเจน จะไม่อนุญาตให้พาไปกับอากาศยานโดยเด็ดขาด ทั้งนี้การที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท./AOT) รวมทั้งท่าอากาศยานทุกแห่ง ได้เข้มงวดในเรื่องดังกล่าว ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสารและอากาศยาน