พุทธสานิกชนร่วมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

0
77

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วันที่ 16 กรกฎาคม.นี้ ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีและร่วมเวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

นอกจากนี้ บรรยากาศตามวัดสำคัญต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากเป็นวันหยุด ทำให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างพากันเข้าวัดทำบุญและร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานวันสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคมนี้

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ ลด ละ เลิก อบายมุข ฟังธรรมเทศนา รักษาศีล พร้อมเจริญภาวนา ณ วัดใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป