กาดสวนแก้ว เชิญชมนิทรรศการ “ รัชกาลที่ 10 เจ้าฟ้าสู่ราชาแห่งสยาม ”

0
161

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562  ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วได้จัดแสดงนิทรรศการ “ รัชกาลที่ 10  เจ้าฟ้าสู่ราชาแห่งสยาม ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภายในนิทรรศการได้นำเสนอพระราชประวัติ ผ่านพระฉายาลักษณ์ ในช่วงต่างๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จนถึงทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของราชวงศ์จักรี และพระราชกรณียกิจต่างๆ  พร้อมได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ รัชกาลที่ 10  เจ้าฟ้าสู่ราชาแห่งสยาม ”  จะจัดแสดงให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น G ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่.