จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ เปิดตัว “จีรัง รีทรีท – Jirung Retreat” พร้อมการแสดงพิเศษเรื่อง “นามะ: กำเนิดตำนาน”

0
137

จีรัง รีทรีท – Jirung Retreat แหล่งเวลเนสเซ็นเตอร์ (Wellness Center) ในการให้บริการสุขภาพรูปแบบ สุขภาพองค์รวม หรือ Holistic Health เน้นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย และล้านนาผสมผสานกับศาสตร์ยุคโมเดิร์น เชิญสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมศิลปะการแสดงในรอบพิเศษสำหรับสื่อมวลชน เรื่อง “นามะ: กําเนิดตํานาน” เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2562  เวลา 16.30 น. ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ในงาน ล้วนชาย ว่องวานิช ประธานกรรมการ จีรัง กรุ๊ป, ปุณณะ ว่องวานิช  Resident Manager จีรัง รีทรีท, ปาเมลา โปม่าร์ Master และนักบำบัด, ศรัณ สุวรรณโชติ Art Preformance กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และร่วมพูดคุยถึงความเป็นมาของการจัดการแสดงในครั้ง

ปุณณะ ว่องวานิช  Resident Manager  เผยว่า จุดเริ่มต้นในการทำ จีรัง รีทรีท – Jirung Retreat คือต้องการให้จีรังเป็นศูนย์การแพทย์ทางเลือก คือ การแพทย์ทางเลือกที่นำไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และ “Alternative Medicine”  คือ การแพทย์ทางเลือกที่สามารถนำไปใช้ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบันได้ โดยไม่ต้องอาศัยการแพทย์แผนปัจจุบัน

โดยสามารถจำแนกตามกลุ่มของการแพทย์ทางเลือก ได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  Alternative Medical Systems  คือ การแพทย์ทางเลือกที่มีวิธีการตรวจรักษาวินิจฉัยและการบำบัดรักษาที่มีหลากหลายวิธีการ ทั้งด้านการให้ยา การใช้เครื่องมือมาช่วยในการบำบัดรักษาและหัตถการต่าง ๆ เช่น การแพทย์แผนโบราณของจีน (Traditional Chinese Medicine) การแพทย์แบบอายุรเวชของอินเดีย เป็นต้น , Mind-Body Interventions  คือ วิธีการบำบัดรักษาแบบใช้กายและใจ เช่น การใช้สมาธิบำบัด โยคะ ชี่กง เป็นต้น  , Biologically Based Therapies  คือ วิธีการบำบัดรักษาโดยการใช้ สารชีวภาพ สารเคมีต่าง ๆ เช่น สมุนไพร วิตามิน Chelation Therapy Ozone Therapy หรือแม้กระทั้งอาหารสุขภาพ เป็นต้น , Manipulative and Body-Based Methods  คือ วิธีการบำบัดรักษาโดยการใช้ หัตถการต่าง ๆ เช่น การนวด การดัด การจัดกระดูก Osteopathy Chiropractic เป็นต้น และ  Energy Therapies  คือ วิธีการบำบัดรักษาที่ใช้พลังงานในการบำบัดรักษาที่สามารถวัดได้และไม่สามารถวัดได้ในการบำบัดรักษา เช่น การสวดมนต์บำบัด พลังกายทิพย์ พลังจักรวาล เรกิ โยเร

ซึ่งทั้งหมดที่ จีรัง รีทรีท – Jirung Retreat ทำขึ้น ก็เพื่อต้องการให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่ายการ และจิตใจ โดยเน้นกลุ่มลูกค้ามีความเคลียดสะสม เช่น นักธุรกิจ, นักบริหาร หรือจะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ชอบทำกิจกรรมชอบออกกำลังกาย กลุ่มผู้สูงอายุ หรือวัยเกษียร และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ป่วย โรคมะเร็ง ที่ จีรัง รีทรีท – Jirung Retreat เน้นเป็นหลัก

ไฮไลท์ของงานกับการแสดง เรื่อง “นามะ: กําเนิดตํานาน” ที่จะเป็นการนำศิลปะการแสดงเน้นการฟ้อนเจิงแบบร่วมสมัย เพื่อให้มีความตื่นตาตื่นใจ และแปลกใหม่ อีกทั้งมีอัตลักษณ์ในแบบฉบับของ “จีรัง รีทรีท” โดยการแสดงนี้จะคำนึงถึงส่วนประกอบสำคัญที่จะตอบโจทย์แบรนด์ของ “จีรัง รีทรีท” คือการฟื้นฟูร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณ ของผู้เข้าร่วมชมผ่านการแสดง ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่เป็นอีกแขนงหนึ่งของกิจกรรมภายใต้ “การแพทย์ทางเลือก – Complementary and Alternative Medicine” เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพแบบธรรมชาติ.