มาด้วยใจกลับไปด้วยรอยยิ้ม “กาดสวนแก้วคืนชีวิตให้ป่า ครั้งที่ 11”

0
113

ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จัดกิจกรรม “กาดสวนแก้วคืนชีวิตให้ป่า ครั้งที่ 11” ณ บ้านแม่หวานอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 2562 เพื่อสร้างสำนึกดีในสังคมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้

ซึ่งในปีนี้มีอาสาสมัครทุกเพศทุกวัย มาทั้งแบบครอบครัว , กลุ่มเพื่อน , พนักงานศูนย์การค้ากาดสวนแก้วและเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ รวมทั้งหมดกว่า 400 คน  ร่วมปลูกป่ากล้าไม้กว่า 500 ต้น ส่งท้ายกิจกรรมปลูกป่า ด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน ผ่อนคลายกับเสียงเพลงและคลายร้อนด้วยสายน้ำ  ถือเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ทุกคนต่างมาด้วยใจและกลับไปด้วยรอยยิ้ม.