มช. จับมือ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) ติดปีกสินค้าอาหารภาคเหนือทะยานสู่สากล ในงาน OTOP Food Inno Biz

0
239

กิจกรรม OTOP FOOD INNO BIZ โครงการ “การพัฒนาและจับคู่ธุรกิจสำหรับกลุ่ม OTOP ภาคเหนือเพื่อตลาดอาหารผู้สูงอายุ AEC” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โครงการคอมมูนิตี้ วัน นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “OTOP Food Inno Biz” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN) โดยงานดังกล่าวประกอบไปด้วย 2 โครงการ ได้แก่ “โครงการพัฒนาและจับคู่ธุรกิจสำหรับกลุ่ม OTOP ภาคเหนือ เพื่อตลาดอาหารผู้สูงอายุ AEC” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ “โครงการกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการผลิตการบริหารจัดการและการตลาด ของผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความพร้อม ส่งเสริมการนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดไปสู่การสร้างอัตลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในการผลิตอย่างเหมาะสม


รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าช่วยเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถ สร้างโอกาสการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหา ความยากจนในท้องถิ่น ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตลอดภายในงานได้มีการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมด้านอาหารจากผู้ประกอบการมากกว่า 80 บูธ, การจัด Business Matching จับคู่ทางธุรกิจ, การให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมอาหารจากผู้เชี่ยวชาญ, การโชว์เมนูพิเศษจากเชฟแบงค์ – พงศกร เจียมสาธิต เชฟมืออาชีพ และ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัฒน์ กรรมการในรายการ MasterChef Thailand นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากศิลปินมากมาย อาทิเช่น โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, ละมุนด์ แบนด์, โอปอล อะแคปเปลล่า7 feat. กานต์ Hum และ วงดนตรีอีกมากมาย ซึ่งงาน “OTOP Food Inno Biz” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10:00-22:00 น. ที่ศูนย์การค้า วันนิมมาน เชียงใหม่