จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานสืบสานตำนานวิถีชีวิตกะหรี่ยง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม นี้

0
614

จังหวัดลำพูนเตรียมจัดงานสืบสานตำนานวิถีชีวิตกะหรี่ยง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค.นี้ ที่วัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ชมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม ของชาวกะเหรี่ยง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ และ ทุ่งหัวช้าง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนจัดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง ร่วมประชุม ซึ่งจังหวัดลำพูนจะจัดงานวันชาติกะหรี่ยง ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดลำพูน โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 ณ วัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง

จังหวัดลำพูน ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง และเครือข่ายชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดลำพูนร่วมกันจัดขึ้น โดยจะมีสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจาก 4 อำเภอ ในจังหวัดลำพูน ได้แก่ อำเภอแม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง และ อำเภอลี้ จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมกันจัดนิทรรศการ สาธิตวิถีชีวิตของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 จะมีพิธีเปิดงาน , ประกวดร้องเพลง พร้อมซอกระเหรี่ยง , การประกวดการทำอาหารกระเหรี่ยง , การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้ากะเหรี่ยง และการประกวดธิดากระเหรี่ยง
สำหรับวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งตรงกับวันชาติกะเหรี่ยง ในเวลา 09.00 – 12.00 น. จะมีการแข่งขันการแข่งขันทอผ้ากะเหรี่ยง , การประกวดจักสาน การแข่งขันกีฬาของชาวกะเหรี่ยง ได้แก่ , กลิ้งครก , วิ่งขาหยั่ง , ขว้างสากมอง , ยิงหน้าไม้ และยิงลูกดอก จากนั้นในช่วงค่ำจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง แต่ละอำเภอ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานโดยทั่วกัน และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู หมายเลขโทรศัพท์ 053-096063 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-510243
ทั้งนี้การจัดงานสืบสานตำนานวิถีกะเหรี่ยง ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 30 และ 31 มกราคม ของทุกปีซึ่งตรงกับวันชาติกะเหรี่ยง ส่วนสถานที่จัดงานจะหมุนเวียนจัดในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอาศัยอยู่