แจ้งประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักช่วงนี้ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้

0
104

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศเตือน ฉบับที่ 2 เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ โดยจะมีผลกระทบในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร ตาก และจังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งนี้ เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนผ่านอ่าวตังเกี๋ย ในวันนี้ (2 ก.ค.62) และจะเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาว ในช่วงวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาว เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสาร จากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขัง รวมถึงดินถล่ม ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ เตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง
หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกำลังในรูปแบบทีมประชารัฐเข้าสำรวจความเสียหาย และดำเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที ทางโทรศัพท์และโทรสารหมายเลข 053-221470 และ 053-215720