ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน) UOB เปิดตัวการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

0
181

ยูโอบีชวนศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10เวทีจิตรกรรมเดียวในไทยที่ต่อยอดศิลปินให้เดิบโตในเวทีระดับภูมิภาค
เชียงใหม่, 1 กรกฏาคม2562
– ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน)เปิดตัวการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10ประจำปี 2562 เชิญชวนศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือทั้งประเภทมืออาชีพและศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นร่วมสร้างสรรค์ผลงานและส่งเข้ประกวดในเวทีการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศโดยกิจกรรมประกอบด้วยงานเสวนาหัวข้อ”สร้างสรรค์-ตัวตน” โดยอาจารยันพปฎลเหือกสุบรรณ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการกระตุ้นความคิดสร้างรรค์และคันหาตัวตน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบีในการป็นโอกาสต่อยอดสู่เวทีศิลปะระดับอาเซียนของ นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ ผู้ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่6และศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดจิตรกรรมยูโอให้เข้ร่วมโครงการศิลปินในพำนักณพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
นางกัญจมา ศรีอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า”นับเป็นความสำเร็จตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่นมาในการส่งเสริมศิลปินไทยให้ก้าวสู่เวทีศิลปะในระดับภูมิภาคผ่านการประกวดจิตรกรรมยูโอบีในฐานะผู้อุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปะในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่ศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มคุณคำชีวิตและเลริมสร้างชุมชน เราหวังว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการค้นพบศิลปินหนใหม่ตลอดจนช่วยให้ศิลปินได้ทำตามความฝันของตนเอง บนเส้นทางอาชีพซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินไทยรุ่นต่อๆ ไป”
นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือกิจกรมเวิร์กชอป “Awaken Your Passion” ให้ผู้ร่วมงานได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อถ่ายทอดตัวตนด้วยเทคนิคทองคำเปลว และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะค้นศิลปะ สร้างแรงบันดาลใจพร้อมเฟ้นหาศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ยูโอบี จะมีการจัดกิจกรรม ‘เวิร์กชอปและเสวนาศิลปะ ในจังหวัดสงขลาและมหาสารคาม นอกับกิจกรรมโรดโชว์ไปตามสถบันการศึกษาที่นันสอนวิชาศิลปะทั่วประเทศกว่า 2 แห่ง และปีนี้ได้ขยายไปสู่นักเรียนโรงเรียนสายสามัญในกรุงเทพฯ5แห่งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้รับฟังข้อมูลที่นำสนใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการก้าวสู่การเป็นศิลปิน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับศิลปินและผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะที่จะหมุนเวียนมาพูดคุย
สำหรับศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 นี้ณหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ขัวศิลปะจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เวลา8.30 – 16.00 น. โดยจะมีงานประกาศผลรางวัลในวันที่ 1ตุลาคม 2562หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.uobpoy.com
ศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 จะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ และยังมีโอกาสได้เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่น เป็นวลา1 เดือนนอกจากนี้การเดินทางไปร่วมงานระดับภูมิภาค ยังเป็นโอกาสให้ศิลปินได้เสริมสร้างเครือข่าย พบปะตัวแทนหอศิลป์และแกลเลอรี่ชั้นนำ เพื่อต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินอาชีพอีกด้วย