ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)

0
397

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 เพื่อหารือและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนในปี 2562 ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง  เมื่อวันที่18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่