อพวช. ชวนเยาวชนภาคเหนือเรียนรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติกับกิจกรรม “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา”

0
193

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรมสัญจร “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา” ภายใต้ธีม “Key You, Identify Me : จำแนก (ตัวเธอ) แยกแยะ (ตัวฉัน)” เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และครอบครัว ในภาคเหนือ เรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติผ่านนักธรรมชาติวิทยาในภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่ รวมทั้งรู้จักและเห็นความสำคัญของงานอนุกรมวิธานและนักอนุกรมวิธานมากขึ้น ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนหน้างาน ฟรี! รับเพียง 60 ท่านแรกเท่านั้น กิจกรรมแบ่งเป็น 2 รอบ

รอบเช้า เวลา 10.30 – 11.30 น. (ลงทะเบียน เวลา 10.00 – 10.30 น.)
ตอน Mr.Tree : มิสเตอร์ทรี
พบกับนักธรรมชาติวิทยา Nat. ชาย ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
รอบบ่าย เวลา 13.30 – 14.30 น. (ลงทะเบียน เวลา 13.00 – 13.30 น.)
ตอน Mr.Moss : มิสเตอร์มอสส์
พบกับนักธรรมชาติวิทยา Nat. เคม ดร.นรินทร์ พรินทรากุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช.