สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดงาน เฉลิมฉลองมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับ ไทย ครบรอบ 243 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพฯ

0
131

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ ห้องนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ปีเตอร์ เอ็ม. เฮย์มอนด์ อุปทูต รักษาการอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และ เจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 243 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ

ปีเตอร์ เอ็ม. เฮย์มอนด์ กล่าวว่า ในฐานะ ผู้แทนสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มาเกือบสามปี ได้ทำหน้าที่รักษาการอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อดูแลการดำเนินงานต่างๆของรัฐบาลสหรัฐ ฯในประเทศไทย อาจจะไม่บรรลุภารกิจดังกล่าวได้หากปราศจาก กงสุลใหญ่ เจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ ซึ่งเป็นผู้นำความร่วมมือต่างๆระหว่างสถานกงสุลสหรัฐฯ กับประชาชนทางภาคเหนือของไทย และ ในโอกาสครบวาระสามปีแห่งการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย จึงขอถือ ย้อนรำลึกถึงประสบการณ์อันทรงคุณค่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งทำให้กลายเป็นที่รักของผู้คนในประเทศอันงดงามแห่งนี้
“ปีที่ผ่านมาได้เฉลิมฉลองของขวัญแห่งมิตรภาพด้วยกันย้อนรำลึกถึงสัมพันธภาพ อันยาวนาน 200 ปีระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2562 หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเทศไทยกลับบังคมทูลพระกรุณาแสดงความยินดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในเดือนมีนาคม 2562 พลเมืองไทยหลายล้านคนเข้าร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งต่างรอคอยเวลานี้มายาวนานแสดงถึงพลังสนับสนุนอันเข้มแข็งของคนไทยต่อการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และยังคงมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ หวังว่า ข้อร้องเรียนเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาด้วยความโปร่งใสและช่วยให้ประชาชนชาวไทยมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

“สหรัฐฯ ยินดีที่จะได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยที่มาจากการเลือกตั้งใหม่นี้เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่จะช่วยหลอมรวมประเทศของเราทั้งสองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่านิยมนั้นรวมถึงความเป็นประชาธิปไตยความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของ ประเทศทั้งสอง” ปีเตอร์ เอ็ม. เฮย์มอนด์ กล่าว

ทั้งนี้ ประเทศไทยจะได้ทำหน้าที่เป็น ประธานอาเซียน ซึ่งประเทศไทยอยู่ในใจกลางภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังมีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคสหรัฐฯ จะยังคงเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็ง เชื่อถือได้ และมุ่งมั่นจริงจังต่ออาเซียนต่อไป เรามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนบทบาทไทยในฐานะผู้นำเพื่อพัฒนาความมั่นคงและ ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเชียงใต้อาเซียนและอินโด-แปซิฟิกให้ยั่งยืนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การเป็นหุ้นส่วนกับมิตรภาพประเทศถือเป็นหัวใจสำคัญของการแสวงหาความร่วมมือกับเอเชียอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นประสาทอินโด-แปซิฟิกแสดงถึงความตั้งใจของสหรัฐฯในการเอเชียและประเทศพันธมิตรอย่างไทยเพื่อคงไว้ซึ่งภูมิภาคทั่วประเทศมีอำนาจอธิปไตยความมั่นคง และประสบผลสำเร็จ.