“ มะม่วงยักษ์ 2.5 กิโลกรัม มะม่วงแปลก รูปเต่า ในงานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้ง ที่ 10”

0
205

เมื่อเร็วๆ นี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการประกวดมะม่วงและมะม่วงแปรรูป ในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ซึ่งในปีนี้ มีการประกวดทั้งสิ้นจำนวน 15 ชนิด จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง 15 กลุ่มใน 15 อำเภอ อาทิเช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง,มะม่วงมหาชนก ,มะม่วงมันขุนศรี,มะม่วงจินหวง ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการประกวดมะม่วงยักษ์ และมะม่วงรูปแปลก โดยมะม่วงยักษ์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 มีน้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัม ส่วนมะม่วงรูปแปลกมีมะม่วงรูป เต่า และรูปนก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานฯ เป็นอย่างมาก ในการนี้ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เยี่ยมชม การจำหน่ายผลผลิตมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร ที่นำผลผลิตมาจำหน่ายภายในงาน อีกด้วย โดยงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 และมีพิธีเปิดในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่