กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

0
360

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ซึ่งสภากาชาดไทยจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการศูนย์มะเร็งเต้านม กิจการอาสายุวกาชาด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ

 

 

 

 

 

ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทยไปลดหย่อนภาษีได้ และได้สิทธิประโยชน์จากสภากาชาดไทย ในส่วนของกองทัพเรือ ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินผ่านจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต โดยแจ้งความจำนงและจัดส่งเงินได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45” เลขที่บัญชี 115-2-2681-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3081 และ 0 2475 4821 หรือ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 4028 – 29