สสจ.เชียงใหม่ ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล รพ.ลานนา 1 และ 2 ประจำปี 2562

0
97

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายอิศรา นานาวิชิต ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข พร้อมคณะผู้ตรวจประเมิน ได้เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลลานนา 1 และ 2 โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และนพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ประจำปี 2562 ในทุกแผนก และศูนย์บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลลานนา 1 และ 2

รวมทั้งให้คำแนะนำตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล และ พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ เพื่อควบคุมการบริการของสถานพยาบาล ให้มีความพร้อมในการให้ดูแล รักษา และบริการผู้ป่วย ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ณ โรงพยาบาลลานนา