องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

0
270

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 (World Environmentday) โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

องค์การสหประชาชาติ(UN) ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศในทุกภาคพื้นที่ของโลกได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลกที่นับวันจะถูกทำลายโดยชาวโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผลจากการทำลายเหล่านี้เป็นผลพวงที่กระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตจากวิกฤตในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นเมืองสำคัญของภาคเหนือ การขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้สิ่งแวดล้อมต้องรองรับมลพิษจากกิจกรรมของเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างมลพิษจากหมอกควันและไฟป่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าวิกฤตอย่างมาก ปัญหามลพิษดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและที่สำคัญที่สุดคือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปีงบประมาณนี้ทางอบจ.เชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 โดยติดตั้งให้ครบทั่วทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเครื่องตรวจวัดดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง โดยจะติดตั้งเครื่องที่เทศบาล หรืออบต. รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ที่มี WiFi ด้วย

ในงานมีการออกบูธจากหน่วยงานพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นการแจกต้นไม้ ,การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุกิจกรรมวาดภาพระบายสี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และไฮไลท์ของงานกับการแสดงแฟชั่นโชว์ เสื้อผ้าที่ทำจากขยะนำมารีไซเคิล สร้างความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก.