ผบช.ภ.5มอบประกาศเกียรติคุณ ให้ตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

0
468

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิ.ย. 62 ที่หอประชุมสโมสร คุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ พล.ต.ท.มนตรี สัมปุณณานนท์ ผบช.ภ. 5 เดินทางมาเป็นประธานการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในการประชุมผู้บริหาร ภ.5

ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 5 ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 ซึ่งสามารถสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด จนมีผลการตรวจยึดของกลาง ได้เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้ข้าราชการตำรวจถือเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

รายที่ 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 บก.สส.ภ.5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้จับกุมผู้ต้องหา 6 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 2,598,000 เม็ด บริเวณจันนึก รีสอร์ท เลขที่ 17 หมู่ที่ 12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 4 เมษายน 2562 บก.สส.ภ.5 ร่วมกับจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ตรวจยึดยาบ้าจำนวน 9,794,000 เม็ด บริเวณในสวนผลไม้ บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 7 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บก.สส.ภ.5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงม่วน จ.พะเยา จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ของกลางยาบ้า จำนวน 5,000,000 เม็ด บริเวณด่านตรวจปงสนุก ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

รายที่ 2 สภ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้จับกุมผู้ต้องหา 6 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 2,598,000 เม็ด บริเวณจันนึกรีสอร์ท เลขที่ 17 หมู่ที่ 12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รายที่ 3 สภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 9,794,000 เม็ด บริเวณในสวนผลไม้ บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 7 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

รายที่ 4 สภ.แม่จัน จ.เชียงรายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จัน จ.เชียงราย ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 10,000,000 เม็ด บริเวณหลังภูใจใสรีสอร์ท หมู่ 8 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รายที่ 5 สภ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 5,330,000 เม็ด บริเวณถ้ำ ในเขตป่าพื้นที่ หมู่ที่ 15 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

รายที่ 6 สภ.เกาะช้าง จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะช้าง จ.เชียงราย จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ของกลางยาบ้า จำนวน 2,000,000 เม็ด บริเวณทางหลวงชนบท บ้านใหม่พัฒนา-บ้านสันโค้ง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย และวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ตรวจยึดไอซ์ จำนวน 376.1 กิโลกรัม บริเวณไร่ข้าวโพด พื้นที่หมู่บ้านป่าแดง หมู่ 5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รายที่ 7 สภ.สบปราบ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สบปราบ สภ.เถิน สภ.แม่พริก จ.ลำปาง ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย ของกลางยาบ้า จำนวน 5,000,000 เม็ด ไอซ์ 15 กิโลกรัม เฮโรอีน 1 กิโลกรัม บริเวณถนนพหลโยธิน บริเวณระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 641 – 642 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

รายที่ 8 สภ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สบปราบ สภ.เถิน สภ.แม่พริก จ.ลำปาง ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย ของกลางยาบ้า จำนวน 5,000,000 เม็ด ไอซ์ 15 กิโลกรัม เฮโรอีน 1 กิโลกรัม บริเวณถนนพหลโยธิน บริเวณระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 641 – 642 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

รายที่ 9 สภ.แม่พริก จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สบปราบ สภ.เถิน สภ.แม่พริก จ.ลำปาง ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย ของกลางยาบ้า จำนวน 5,000,000 เม็ด ไอซ์ 15 กิโลกรัม เฮโรอีน 1 กิโลกรัม บริเวณถนนพหลโยธิน บริเวณระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 641 – 642 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

รายที่ 10 สภ.งาว จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว จ.ลำปาง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 1,000,000 เม็ด บริเวณป่าช้าบ้านปันใต้ ม.5 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง

รายที่ 11 สภ.เชียงม่วน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงม่วน จ.พะเยา จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ของกลางยาบ้า จำนวน 5,000,000 เม็ด บริเวณด่านตรวจปงสนุก ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

รายที่ 12 สภ.แม่พริก จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่พริก จ.ลำปาง จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ของกลางไอซ์ 100 กิโลกรัม เคตามีน 75 กิโลกรัม บริเวณด่านตรวจแม่พริก ม.5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง