สสจ.เชียงใหม่ อบรมถ่ายทอดความรู้กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ

0
131

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ ที่ห้องบ้านพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายนนี้ เพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้การรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ ได้แก่ 1.เริม งูสวัด 2.เวียนศีรษะ บ้านหมุน เนื่องจากน้ำในหูไม่เท่ากัน 3.ภูมิแพ้ผิวหนังและทางเดินหายใจ 4.ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันเลือดสูง 5.ไทรอยด์เป็นพิษและไทรอยด์ต่ำ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นแพทย์แผนไทยและผู้เกี่ยวข้อง จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 100 คน

ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่และลำพูน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของประเทศ โดยคาดหวังว่าจะทำให้แพทย์แผนไทยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มอาการทั้ง 5 กลุ่ม มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน ลดการใช้แผนปัจจุบัน และเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทยที่มีอัตลักษณ์ ส่งผลให้เกิดรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป