นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาไทย

0
282

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานครูเทศบาล ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 ที่ว่า “ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาไทย

การจัดงานวันครูในปีนี้ ภาคเช้าได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และประกอบพิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการมอบรางวัลอันทรงเกียรติด้านการศึกษาให้แก่คณะครูทั้งหมด 3 รางวัล คือ 1 การมอบเกียรติบัตร “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 2 การมอบรางวัลครูดี ศรีหริภุญชัย ได้แก่ นางสถาพร วังธิยอง 3 การมอบรางวัลครู ผู้มีผลงานโดดเด่น ประจำปีการศึกษา2561 ซึ่งมีครูที่ได้รับรางวัล จำนวน 11 คน พร้อมกันนี้ ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบนโยบายให้แก่พนักงานครูในการปฏิบัติหน้าที่

จากนั้น ตัวแทนครู นำโดย นางสุดาพร ธิใหม่ธง ได้กล่าวนำสวดคำฉันท์ และนำกล่าวคำปฏิญาณตน ร่วมยืนสงบนิ่ง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชา และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชวันครู สร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่คณะครูผู้สอนในการพัฒนา คิดค้น สร้างสื่อการเรียนการสอนให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่ ที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา