จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต Give to Live ครั้งที่3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0
132

เมื่อเร็วๆ นี้ที่ อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดโครงการรับบริจาคโลหิต Give to Live ครั้งที่ 3 โดยมี นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการน้อมนำแนวคิด และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ รณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตประจำ ยังคงบริจาคอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงผู้ที่มีสุขภาพดี ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นบริจาคโลหิต โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน มุ่งเน้นเรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม และทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอต่อผู้ป่วยทั่วประเทศ 

การรับบริจาคโลหิตในวันนี้ จะเปิดจนถึงเวลา 16.00 น. โดยผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต สามารถมาบริจาคได้ที่ อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่