เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่คึกคักประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ

0
175

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายธวัธชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยม วัดร้องสร้าน ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 3 และ 4 ตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 8 มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเวลา 08:00 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ที่ออกมาใช้สิทธิ์แต่เช้า เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยทำงาน หน่วยเลือกตั้งนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่นายธวัธชัย    สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 3 และ 4 หมู่ 10  ตำบลยุหว่า เทศบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง เขตเลือกตั้งที่ 8 สถานที่เลือกตั้ง วัดร้องสร้านจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 354 คน และหน่วยที่ 4 จำนวน 421 คน ทั้งนี้ นายธวัธชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวเชิญชวนขอให้ประชาชนชาวอำเภอสันป่าตอง ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานปฎิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการเลือกตั้งในครั้งนี้